Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

zValg af prioriteret

zValg af prioriteret ansigt Normalt vælger kameraet automatisk det ansigt, der skal indstilles fokus på, i overensstemmelse med indstillingen [Registrering af ansigter], men du kan også selv vælge det ansigt, der skal prioriteres. Ramme til ansigtsprioritet slået fra 1Tryk på z på kontrolknappen, mens der udføres Registrering af ansigter. Ansigtet til venstre vælges som prioriteret ansigt, og rammen ændres fra til en orange ramme ( ). 2Hver gang du trykker på z, flyttes rammen for ansigtsprioritet et ansigt til højre. Tryk flere gange på z, indtil den orange ramme ( ) vises omkring det ansigt, du ønsker at vælge. 3Hvis du vil annullere en ansigtsregistrering (Fra), skal du flytte den orange ramme til ansigtet længst til højre og derefter igen trykke på z. • Det valgte ansigt kan muligvis ikke registreres korrekt, afhængigt af omgivelsernes lysforhold, motivets frisure, osv. I dette tilfælde skal ansigtet vælges igen under de forhold, som billedet skal optages under. • Når funktionen Smiludløser bruges med rammen til ansigtsregistrering, udføres der kun Registrering af smil for det valgte ansigt. • Du kan ikke vælge det prioriterede ansigt il Nem optagelse-tilstand eller når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer]. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 64 DK

DRO I Auto programmeret, analyserer kameraet motivet, der skal optages, og korrigerer automatisk lysstyrken og kontrasten for at forbedre billedkvaliteten. DRO er en forkortelse for "Dynamic Range Optimizer" – en funktion, der automatisk optimerer forskellen mellem lyse og mørke områder i et billede. 1 MENU t (DRO) t den ønskede tilstand (Fra) (DRO standard) (DRO plus) Der udføres ingen justering. Justerer automatisk billedets lysstyrke og kontrast. Justerer automatisk billedets lysstyrke og kontrast, og gør dem mere udtalte. Bemærk • Det afhænger af optageforholdene, om det er muligt at opnå en korrektionseffekt. • Kun [ISO AUTO] eller værdier fra [ISO 80] til [ISO 800] kan indstilles for ISO værdien, når [DRO plus] er indstillet. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 65 DK