Views
2 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Reduktion af lukkede

Reduktion af lukkede øjne Når Valg af motiv er indstillet til (Blødt snap), mens du optager et billede, optager kameraet automatisk to billeder efter hinanden. Kameraet vælger, viser og optager automatisk det billede, hvor øjnene ikke blinker. 1 MENU t (Reduktion af lukkede øjne) t den ønskede tilstand (Auto) (Fra) Når du har aktiveret Registrering af ansigter, sørger funktionen Reduktion af lukkede øjne for, at der kun optages billeder, hvor motivet har åbne øjne. Funktionen Reduktion af lukkede øjne bruges ikke. Bemærk • [Reduktion af lukkede øjne] kan ikke bruges i følgende situationer: – Når der bruges blitz – Når Serieoptagelse-tilstand er valgt – Når funktionen Registrering af ansigter ikke fungerer – Når funktionen Smiludløser er aktiveret • Funktionen Reduktion af lukkede øjne fungerer ikke i alle situationer. • Når funktionen Reduktion af lukkede øjne er indstillet til [Auto], men der kun optages billeder af motiver med lukkede øjne, vises meddelelsen "Lukket øje registreret" på LCD-skærmen. Lav en ny optagelse efter behov. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 66 DK

Nem-tilstand (udelukkende DSC-W350/W350D/W360) Når du ser stillbilleder, øges tekststørrelsen og indikatorerne bliver nemme at se (Nem visning). 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Nem-tilstand) t [OK] t z på kontrolknappen. Bemærk • Batteriet bliver hurtigere tomt, fordi skærmens lysstyrke øges automatisk. • Optagetilstanden ændres også til [Nem-tilstand]. zOm tilstanden Nem visning I Nem-tilstand, bliver desuden kun slet-funktionen tilgængelig. (Slet)-knap Du kan slette det aktuelt valgte billede. Vælg [OK] t z. Knappen MENU Du kan slette det aktuelt valgte billede med [1 billede] og slette alle billeder indenfor det valgte datainverval eller den interne hukommelse (hvis valgt) med [Alle bill.]. Vælg [Afslutter Nem-tilstand] t [OK] for at afslutte Nem-tilstand. • [Visningstilstand] indstilles til [Datovisning], når der bruges et hukommelseskort. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 67 DK