Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Diasshow Billederne

Diasshow Billederne afspilles automatisk efter hinanden. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Diasshow) t det ønskede diasshow t z på kontrolknappen. (Kontinuerlig afspil.) (Diasshow med musik) Kontinuerlig afspil. 1 Vælg det ønskede billede til afspil med kontrolknappen. 2 MENU t (Diasshow) t [Kontinuerlig afspil.] t z Kontrolknap z v V b B Afspiller alle billeder efter hinanden. Afspiller billederne sammen med effekter og musik. Afspilningsfunktion Sætter afspilningen på pause Indstiller skærmindstil. Viser skærmen til indstilling af lydstyrken. • Tilpas lydstyrken med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z. Spoler billede tilbage Spoler billede frem Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks zVisning af panoramabilleder under kontinuerlig afspil Hele panoramabilledet vises i 3 sekunder. Du kan can rulle igennem et panoramabillede ved at trykke på z. Tryk på z igen mens du ruller. Skærmen vender da tilbage til hele panoramabilledet. 68 DK

Diasshow med musik 1 MENU t (Diasshow) t [Diasshow med musik] t z på kontrolknappen. Viser indstillingsskærmen. 2 Vælg den ønskede indstilling. 3 [Start] t z 4 Tryk på z for at stoppe et diasshow. Bemærk • Du kan ikke afspille film eller panoramabilleder. • Indstillingerne undtagen [Billede] gemmes, indtil næste gang de ændres. Billede Vælg den gruppe billeder, der skal afspilles. Alle Afspiller et diasshow med alle stillbilleder i rækkefølge. Denne dato Afspiller et diasshow med stillbilleder, der er inden for det aktuelt valgte datointerval, når visningstilstanden er indstillet til [Datovisning]. Mappe Afspiller et diasshow med stillbilleder i den aktuelt valgte mappe, når visningstilstanden er Mappevisning. Bemærk • Denne indstilling fastsættes til [Mappe], når den interne hukommelse bruges til at optage billeder. Effekter Vælg afspilningshastighed og stemning for diasshow. Enkel Et simpelt diasshow, hvor stillbillederne vises med et forudbestemt interval. Afspilningsintervallet kan justeres under [Interval], så du kan læne dig tilbage og nyde billederne. Nostalgisk Et stemningsfyldt diasshow, der gengiver atmosfæren i en filmsekvens. Stilfuld Et stilfuldt diasshow, der kører i et jævnt tempo. Aktiv Et diasshow i højt tempo, der er egnet til aktive sekvenser. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Fortsættes r 69 DK