Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Musik Vælg den musik,

Musik Vælg den musik, der skal afspilles under diasshow. Du kan vælge mere end ét baggrundsmusiknummer. Tryk på V på kontrolknappen for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på v/V for at indstille lyden. Music1 Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Enkel]. Music2 Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Nostalgisk]. Music3 Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Stilfuld]. Music4 Dette er standardindstillingen for et diasshow af typen [Aktiv]. Afbryd lyd Der afspilles ingen baggrundsmusik. Interval Indstil skærmens visningsinterval. Indstillingen er fast [Auto], når [Enkel] ikke er valgt som [Effekter]. 1 sek Indstiller visningsintervallet for billeder i et diasshow af typen 3 sek [Enkel]. 5 sek 10 sek Auto Intervallet indstilles, så det passer til det valgte [Effekter] menupunkt. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Gentag Slå gentagelse af diasshow til eller fra. Til Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke. Fra Når alle billeder er afspillet, slutter diasshowet. Indeks zValg af baggrundsmusik Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet og afspille dem under diasshowet. Overførsel af musik kræver, at du har installeret softwaren "Music Transfer" (medfølger) på computeren. Du kan finde flere oplysninger på side 109 og 110. • Du kan gemme op til fire stykker musik på kameraet (de 4 forudindstillede musiknumre (Music1 til Music4) kan erstattes med dem, du har overført). • En musikfil, der skal afspilles på kameraet, kan højest vare ca. 5 minutter. • Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af en skade i filen eller anden fejl, skal du vælge [Format musik] (side 95) og overføre musikken igen. 70 DK

Visningstilstand Gør det muligt at vælge et visningsformat til billeder. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Visningstilstand) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. (Datovisning) (Mappevisning (stillbilleder)) (Mappevisning (film)) Bemærk Viser billederne efter dato. Viser kun stillbilleder. Viser kun filmfiler. • Når den interne hukommelse anvendes, er visningstilstanden indstiller til Mappe-visning, og billeder og film afspilles fra samme mappe. • Vis.af Begivenh. findes ikke på dette kamera. Visning af kalenderen 1 MENU t (Visningstilstand) t [Datovisning] t z på kontrolknappen. 2 Tryk på knappen (Indeks) for at få vist kalenderen. Anvend kontrolknappen til at vælge / , og vælg derefter den måned, du ønsker at vise. Vælg datoen og tryk på z for at se billederne fra den valgte dato i indekstilstand. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks zVisning af billeder, der er taget med et andet kamera Kameraet opretter en databasefil på et hukommelseskort og registrerer hvert billede til senere afspilning. Hvis kameraet registrerer billeder, der ikke er registreret i databasefilen på hukommelseskortet, vises registreringsskærmen "Fandt filer, som ikke genkendtes Importerer filer". Hvis du vil se uregistrerede billeder, skal du vælge [OK] for at registrere billederne. • Hvis du ønsker at registrere, skal du anvende et fuldstændigt opladet batteri. Hvis du forsøger at registrere uregistrerede filer ved hjælp af et batteri med lidt resterende strøm, kan batteriet løbe tør, så kopieringen mislykkes, eller data bliver ødelagt. 71 DK