Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Retouchering Retoucherer

Retouchering Retoucherer et gemt billede og gemmer det som en ny fil. Originalbilledet bevares. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Retouchering) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. 3 Udfør retouchering i overensstemmelse med betjeningsmetoden for hver tilstand. (Beskær (Ændr størrelse)) (Rødøjekorrektion) (Uskarp maskering) Optager det zoomede afspilningsbillede. 1 Tryk på knappen (T) for at zoome ind, W for at zoome ud. 2 Vælg zoompunktet med kontrolknappen. 3 MENU t vælg det billedformat, der skal gemmes t z. 4 [OK] t z. • Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet. • Den billedstørrelse, du kan beskære, kan afhænge af billedet. Korrigerer for problemer med røde øjne, der skyldes brug af blitz. 1 Vælg [OK] med kontrolknappen t z. • Du kan muligvis ikke korrigere problemet med røde øjne afhængigt af billedet. Gør billedet skarpere inden for et valgt område. 1 Vælg det område (ramme) på det ønskede billede, der skal retoucheres med kontrolknappen t MENU. 2 [OK] t z. • Korrektionen kan være utilstrækkelig, og billedkvaliteten kan forringes, afhængigt af billedet. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Bemærk • Du kan ikke retouchere film eller panoramabilleder. 72 DK

Slet Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning. Du kan også slette billeder med knappen (Slet) (side 41). 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Slet) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. 3 [OK] t z. (Dette bil.) (Flere billeder) (Alle billeder i datointerval) (Alle i denne mappe) Bemærk Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og slette flere billeder. Gør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede, og tryk derefter på z. Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal slettes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at fjerne fluebenet ( ). 2MENU t [OK] t z. Sletter alle billeder indenfor dataintervallet, eller den valgte mappe med det samme. • I tilstanden Nem optagelse kan du vælge mellem [Slet enkelt billede] eller [Slet alle billeder] (kun DSC-W380/W390), [1 billede] eller [Alle bill.] (kun DSC-W350/W350D/W360). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 73 DK