Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Beskyt Beskytter

Beskyt Beskytter optagede billeder mod utilsigtet sletning. Symbolet vises på registrerede billeder. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t (Beskyt) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. (Dette bil.) (Flere billeder) Beskytter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og beskytte flere billeder. Gør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede, og tryk derefter på z. Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal beskyttes. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at fjerne fluebenet ( ). 2MENU t [OK] t z. zSådan annulleres beskyttelsen Vælg det billede, som du ønsker at annullere beskyttelsen for, og lås det op ved at trykke på z på kontrolknappen og udføre samme trin, som da det blev beskyttet. Symbolet forsvinder, og beskyttelsen er annulleret. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 74 DK

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) er en funktion, der gør det muligt at vælge billeder på hukommelseskortet, der skal udskrives senere. -mærket (udskriftsbestilling) vises på registrerede billeder. 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 MENU t t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. (Dette bil.) (Flere billeder) Opretter en udskriftsbestilling for det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og oprette udskriftsbestillinger for flere billeder. Gør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede, og tryk derefter på z. Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal udskrives. Vælg et billede, der vises med et flueben ( ), for at fjerne fluebenet ( ). 2MENU t [OK] t z. Bemærk • -mærket (udskriftsbestilling) kan ikke føjes til film eller billeder i den interne hukommelse. • Et -mærke (udskriftsbestilling) kan højest tilføjes 999 billeder. zSletning af DPOF-mærket Vælg det billede, som DPOF-mærket skal slettes fra, og tryk på z på kontrolknappen, og udfør samme trin, som da -mærket blev tilføjet. -mærket forsvinder, og DPOF-registreringen slettes. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 75 DK