Views
2 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Lukkede øjne-adv. Når der tages et billede hvor motivets øjne er lukkede mens Registrering af ansigter er aktiveret, vises beskeden "Lukket øje registreret". 1 Indstil kameraet til optagetilstand. 2 MENU t (Indstillinger) t (Optagelsesindstil.) t [Lukkede øjne-adv.] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Auto Fra Viser beskeden "Lukket øje registreret". Viser ikke beskeden. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 84 DK

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Bip Slå betjeningslydene til eller fra. 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [Bip] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Lukker Høj Lav Fra Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen. Slår bip-/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/ udløserknappen. Vælg [Lav] for at skrue ned for lyden. Slår bip-/lukkerlyden fra. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 85 DK