Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Justering af

Justering af eksponeringen Ændring af fokusplacering EV ············································································ 51 Fokus ······································································ 57 Registrering af ansigter······································ 63 Ændring af billedformat Billedformat ··························································· 46 Sletning af billeder Slet····································································· 41, 73 Format ···································································· 97 Visning af forstørrede billeder Afspilningszoom··················································· 39 Beskær (Ændr størrelse)··································· 72 Redigering af billeder Retouchering ························································ 72 Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Afspilning af en billedserie i rækkefølge Optagelse/visning med tydelige indikatorer Diasshow ······························································· 68 Nem optagelse (udelukkende DSC-W380/ W390) ····································································· 24 Nem-tilstand (udelukkende DSC-W350/ W350D/W360)················································ 26, 67 Indeks Udskrivning af billeder med dato Brug af "PMB (Picture Motion Browser)" ················································································ 109 Ændring af indstillinger for dato og tid Indstilling af sted ················································ 103 Dato-/tidsindstilling············································ 104 Gendannelse af indstillinger Initialiser ································································· 89 Udskrivning af billeder Udskriv·································································· 115 Visning på tv Visning af billeder på et tv······························· 105 8 DK

Søgning på MENU-punkter/ indstillinger MENU-punkter (Optagelse) Du kan let vælge forskellige optagefunktioner med knappen MENU. 1 Tryk på ON/OFF (Power)-knappen og indstil kameraet til optagelse-tilstand. 2 Tryk på knappen MENU for at få vist skærmen Menu. 3 Vælg det ønskede menupunkt med v/V/b/B på kontrolknappen. 4 Tryk på knappen MENU for at lukke skærmen Menu. I tabellen nedenfor angiver en funktion, som brugeren kan ændre, og — angiver en funktion, som ikke kan ændres. Ikonerne under [ ] angiver tilstande, som kan ændres. Afhængigt af optagetilstanden kan funktionsindstillinger være fastlagte eller begrænsede. Detaljer findes på siden for hvert punkt. DSC-W380/W390 Funktionsvælger Menupunkt Valg af motiv — — — — — Filmoptagelsesscene — — — — — Knappen ON/OFF (Power) Knappen MENU Kontrolknap Optageretning — — — — — Billedformat Blitz — — — — — Indstillinger for serieoptag. — — — EV — ISO — — — — Hvidbalance — — Hvidbalance under vandet — — — — Fokus — — — — Lysmålermetode — — — Scenegenkendelse — — — — — Følsomhed for smilregist. — — — Registrering af ansigter — — — DRO — — — — — Reduktion af lukkede øjne — — — — — (Indstillinger) — Fortsættes r 9 DK Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks