Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

USB-tilslut Vælg

USB-tilslut Vælg USB-tilstand, når kameraet sluttes til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer med et multistikkabel. 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [USB-tilslut] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Auto PictBridge PTP/MTP Mass Storage Kameraet genkender automatisk og opretter forbindelse til en computer eller en PictBridge-kompatibel printer. Slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer. Når du slutter kameraet til en computer, starter guiden for automatisk afspilning, og stillbillederne i kameraets optagemappe importeres til computeren (med Windows 7/Vista/XP, Mac OS X) Opretter en Mass Storage-forbindelse mellem kameraet og en computer eller anden USB-enhed. Bemærk • Hvis du ikke kan slutte kameraet til en PictBridge-kompatibel printer med indstillingen [Auto], skal du vælge [PictBridge]. • Hvis du ikke kan slutte kameraet til en computer eller en USB-enhed med indstillingen [Auto], skal du vælge [Mass Storage]. • Film kan ikke eksporteres til en computer, når [USB-tilslut] er indstillet til [PTP/MTP]. Indstil [USB-tilslut] til [Auto] eller [Mass Storage] for at eksportere film til en computer. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 92 DK

LUN-indstillinger Indstiller visningsmetoden for optagemedierne vist på en computerskærm eller anden monitor når kameraet er forbundet med en computer en AV-komponent via en USB forbindelse. 1 MENU t (Indstillinger) t (Primære indstill.) t [LUN-indstillinger] t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen. Flere Enkelt Billederne både på hukommelseskortet og i den interne hukommelse vises. Vælg denne indstilling når du forbinder kameraet til en computer. Når hukommelseskortet er indsat i kameraet, vises billederne på hukommelseskortet. Når det ikke er indsat, vises billederne på den interne hukommelse. Vælg denne indstilling i de tilfælde, hvor billederne fra både hukommelseskortet og den interne hukommelse ikke vises, når kameraet er forbundet med en enhed forskellig fra en computer. Bemærk • Du skal altid vælge [Flere] i [LUN-indstillinger] når du uploader billeder til en medietjeneste via "PMB Portable". Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 93 DK