Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Turc

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Turc

Görüntüler indeks

Görüntüler indeks modunda ekrana getirilemiyor. •Etkinleştirildiyse, Kolay İzleme modunu iptal edin. Slayt gösterisi sırasında müzik duyulmuyor. •Müzik dosyalarını “Music Transfer” ile fotoğraf makinesine aktarın (sayfa 110, 111). •Ses yüksekliği ayarının ve slayt gösterisi ayarının doğru olduğundan emin olun (sayfa 69). •Slayt gösterisi [Sürekli Kayıttan Göster.] ile kayıttan gösterilir. [Müzikli slayt gösterisi] öğesini seçin ve kayıttan izleyin. Görüntü TV ekranında görünmüyor. •Fotoğraf makinesinin video çıkış sinyalinin TV’nizin renk sistemine ayarlanıp ayarlanmadığını görmek için [Video Çıkışı] kontrolü yapın (sayfa 92). •Bağlantının doğru olup olmadığını kontrol edin (sayfa 106). •Çoklu kullanım terminal kablosunun USB konektörü başka bir aygıta bağlıysa, konektörü ayırın (sayfa 113). •Fotoğraf makinesi ve bir televizyona bağlıyken film çekildiğinde, çekilmekte olan görüntü TV’de ekrana gelmez. Silerken Görüntü silinemiyor. •Korumayı iptal edin (sayfa 75). Bilgisayarlar “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick” yuvası olan bir bilgisayar tarafından tanınmıyor. •Bilgisayarın ve “Memory Stick” Okuyucunun/Yazıcının “Memory Stick PRO Duo” aygıtını destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Sony’den farklı üreticilerin bilgisayarlarını ve “Memory Stick” Okuyucularını/Yazıcılarını kullanan kişilerin bu üreticilerle bağlantı kurması gerekir. •“Memory Stick PRO Duo” desteklenmiyorsa, fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın (sayfa 112, 113). Bilgisayar “Memory Stick PRO Duo” aygıtını tanır. İçindekiler İşlem Arama MENU/Ayar Arama İndeks Bilgisayarınız fotoğraf makinesini tanımıyor. •Pil seviyesi düşükse, şarj edilmiş pili takın ya da AC Adaptörünü (ayrı olarak satılır) kullanın. •[USB Bağlantı] ayarını [Otomatik] veya [Mass Storage] yapın (sayfa 93). •Çoklu kullanım terminal kablosunu (ürünle verilir) kullanın. •Çoklu kullanım terminal kablosunu hem bilgisayardan hem de fotoğraf makinesinden çıkarıp tekrar sıkıca takın. •Bilgisayarınızın USB konektörlerinden, fotoğraf makinesi, klavye ve fare dışındaki tüm ekipmanı çıkarın. •Fotoğraf makinesini, USB hub’ından veya başka bir cihazdan geçirmeden, doğrudan bilgisayarınıza bağlayın. Görüntüler alınamıyor. •USB bağlantısı kurarak, fotoğraf makinesini ve bilgisayarınızı doğru bir şekilde bağlayın (sayfa 112). •Bilgisayarla biçimlendirilmiş bir hafıza kartı ile çekim yaptığınız zaman, görüntüleri bilgisayara alamayabilirsiniz. Fotoğraf makinesiyle (sayfa 98) biçimlendirilmiş bir hafıza kartı kullanarak çekim yapın. 122 TR

USB bağlantısı kurduktan sonra “PMB” otomatik olarak başlamıyor. •Bilgisayarı açtıktan sonra USB bağlantısını kurun. USB bağlantısı kurduktan sonra “PMB Portable” otomatik olarak başlamıyor. •[LUN Ayarları] ayarını [Çoklu] yapın. •[USB Bağlantı] ayarını [Otomatik] veya [Mass Storage] yapın. •Bilgisayarı ağa bağlayın. Görüntüler bilgisayarınızda kayıttan gösterilemiyor. •“PMB” kullanıyorsanız, bkz. “PMB Help” (sayfa 110). •Bilgisayar veya yazılım üreticisine başvurun. Bilgisayarda bir film izlerken görüntü ve ses parazitle kesintiye uğruyor. •Filmi doğrudan dahili hafızadan veya hafıza kartı içinden kayıttan gösteriyorsunuzdur. “PMB” kullanarak filmi bilgisayarınıza alın ve kayıttan gösterin. Görüntüler bilgisayara verildikten sonra fotoğraf makinesinde izlenemiyor. •Görüntüleri, fotoğraf makinesinin tanıdığı bir klasöre (örneğin, “101MSDCF”) aktarın, ardından [Klasör grünümü (hareketsiz)] veya [Klasör görünümü (film)] içinde kayıttan izleyin (sayfa 72). •Görüntüyü görüntü veritabanı dosyasına kaydettirin, ardından [Tarih Görünümü] içinde kayıttan izleyin (sayfa 72). •Olay Görünümü bu fotoğraf makinesinde kullanılamıyor. Hafıza kartı Bir hafıza kartı takılamıyor. •Hafıza kartını doğru yönde takın. İçindekiler İşlem Arama MENU/Ayar Arama İndeks Hafıza kartı yanlışlıkla biçimlendirildi. •Hafıza kartı üzerindeki tüm veriler biçimlendirmeyle silinir. Verileri geri alamazsınız. Bir hafıza kartı fotoğraf makinesine takılı olduğunda bile görüntüler dahili belleğe kaydedilir. •Hafıza kartının fotoğraf makinesine tam olarak takıldığından emin olun. Dahili bellek Dahili bellek kullanılırken görüntüler kayıttan gösterilemiyor veya kaydedilemiyor. •Fotoğraf makinesine bir hafıza kartı takılıdır. Onu çıkarın. Dahili belleğe depolanan veriler hafıza kartına kopyalanamıyor. •Hafıza kartı doludur. Yeterli kapasiteye sahip bir hafıza kartına kopyalayın. Hafıza kartı veya bilgisayar üzerindeki veriler dahili belleğe kopyalanamıyor. •Bu özellik yoktur. 123 TR