Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Turc

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Turc

Kayıttan gösterim zumu

Kayıttan gösterim zumu Büyütülmüş görüntüyü kayıttan gösterir. 1 Hareketsiz görüntü kayıttan gösterimi sırasında (Kayıttan gösterim zumu) düğmesine basın. Görüntünün boyutu, önceki boyutunun iki katına çıkarılır (görüntünün merkezinde). 2 Kontrol düğmesiyle konumu ayarlayın. 3 Zum ölçeğini W/T (zum) düğmesiyle değiştirin. Yakınlaştırmak için düğmesine (T), uzaklaştırmak için W tarafına basın. Kayıttan zumu iptal etmek için z öğesine basın. Fotoğrafın tamamının görüntülenen alanını gösterir İçindekiler İşlem Arama zBüyütülmüş görüntüleri kaydetmek için Kırpma işlevini kullanarak, büyütülmüş bir görüntüyü kaydedebilirsiniz. MENU t [Rötuş] t [Kırpma] düğmesine basın. MENU/Ayar Arama İndeks 40 TR

Görüntü Indeksi Birden fazla görüntüyü aynı anda gösterir. 1 Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan Gösterim) düğmesine basın. 2 Görüntü indeksi ekranını görüntülemek için (İndeks) düğmesine basın. Daha fazla görüntü içeren bir indeks ekranını görüntülemek için bu düğmeye tekrar basın. [Tarih Görünümü] modunda kayıttan gösterim sırasında Takvim’le birlikte görüntüleri izlemek için düğmeye yeniden basın. 3 Tek görüntü ekranına dönmek için, kontrol düğmesini kullanarak görüntülerden birini seçip z simgesine basın. Not • İndeks modunda görüntüleri görüntülerken Kolay Görüntüleme modunu seçerseniz, tek görüntü moduna geçer. Kolay Görüntüleme modunda, görüntüleri indeks modunda izleyebilirsiniz. zİstediğiniz tarihe veya klasöre ait görüntüleri ekrana getirme Kontrol düğmesiyle sol taraftaki çubuğu seçin ve ardından v/V ile istediğiniz tarihi veya klasörü seçin. İçindekiler İşlem Arama MENU/Ayar Arama İndeks zGörüntüleri Takvim ile görüntüleme [İzleme Modu], [Tarih Görünümü] olarak ayarlandığında indeks daha fazla görüntü görüntülerken Takvim ile birlikte görüntüleri görüntülemek için (İndeks) düğmesine basın. • Görüntülemek istediğiniz ayı seçmek için, kontrol düğmesiyle / öğesini ve ardından istediğiniz tarihi seçin. • İndeks modunda seçilen tarihteki görüntüleri izlemek için, kontrol düğmesiyle tarihi seçin ve z öğesine basın. • Takvim’den çıkmak için, kontrol düğmesiyle öğesini seçip z simgesine basın. 41 TR