Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Încărcarea imaginilor

Încărcarea imaginilor pe un suport Acest aparat foto are o aplicaţie „PMB Portable” încorporată. Puteţi utiliza această aplicaţie pentru a efectua următoarele: • Puteţi încărca imagini cu ușurinţă pe un blog sau alt suport. • Puteţi încărca imagini de la un computer conectat la Internet chiar dacă nu vă aflaţi acasă sau la birou. • Puteţi înregistra cu ușurinţă suporturile (de ex. bloguri) pe care le utilizaţi frecvent. Pentru detalii despre „PMB Portable”, consultaţi asistenţa „PMB Portable”. Porniţi „PMB Portable” (Windows) Când utilizaţi „PMB Portable” pentru prima dată, trebuie să selectaţi limba. Urmaţi procedura de mai jos pentru a efectua selecţia. Odată selectată limba, pașii 3 la 5 nu mai sunt necesari data următoare când utilizaţi „PMB Portable”. 1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer. Când conectaţi aparatul foto și computerul, apare expertul AutoPlay Wizard. Faceţi clic pe [×] pentru a închide expertul AutoPlay Wizard pentru unităţile inutile. • Dacă expertul AutoPlay Wizard nu apare, faceţi clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”. 2 Faceţi clic pe „PMB Portable”. (în Windows XP, faceţi clic pe „PMB Portable” t [OK]) • Dacă [PMB Portable] nu este afișat în expertul AutoPlay Wizard, faceţi clic pe [Computer] t [PMBPORTABLE], apoi faceţi dublu clic pe „PMBP_Win.exe”. Apare ecranul de Selectare limbă. 3 Selectaţi limba dorită, apoi faceţi clic pe [OK]. Apare ecranul de Selectare regiune. 4 Selectaţi [Region] și [Country/Area] corecte și apoi faceţi clic pe [OK]. Se afișează ecranul Contract de licenţă. 5 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe [I Agree]. „PMB Portable” se iniţializează. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Porniţi „PMB Portable” (Macintosh) 1 Realizaţi o conexiune USB între aparatul foto și un computer Macintosh. Când conectaţi aparatul foto și computerul, [PMB Portable] apare pe spaţiul de lucru. Faceţi clic pe [×] pentru a închide unităţile nefolositoare. 2 Faceţi clic pe [PMBPORTABLE] apoi clic pe [PMBP_Mac]. Apare ecranul de Selectare regiune. 3 Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru [Region] și [Country/Area], apoi faceţi clic pe [OK]. Se afișează ecranul Contract de licenţă. 116 RO

4 Citiţi contractul cu atenţie. Dacă acceptaţi termenii acestuia, faceţi clic pe [I Agree]. „PMB Portable” pornește. Note • Setaţi [Setări LUN] în [Setări principale] la [Multiplu]. • Conectaţi-vă întotdeauna la o reţea când utilizaţi „PMB Portable”. • Când încărcaţi imagini pe Internet, memoria cache poate rămâne în computerul utilizat, în funcţie de furnizorul de servicii. Acest lucru este valabil și când aparatul foto este utilizat în acest scop. • Dacă apare o problemă la „PMB Portable” sau dacă ștergeţi „PMB Portable” din greșeală, puteţi repara „PMB Portable” descărcând aplicaţia de instalare pentru PMB Portable de pe sit. Note privind „PMB Portable” „PMB Portable” face posibilă descărcarea de URL-uri de pe un număr de situri de pe serverul administrat de Sony („server Sony”). Pentru a utiliza „PMB Portable” pentru a vă bucura de avantajele serviciului de încărcare imagini sau de alte servicii („serviciile”) oferite de aceste situri și de altele, trebuie să acceptaţi următoarele. • Unele situri necesită proceduri de înregistrare și/sau taxe de utilizare a serviciilor. Utilizând serviciile, trebuie să respectaţi termenii și condiţiile stabilite de siturile respective. • Serviciile pot fi întrerupte sau modificate conform deciziilor operatorilor siturilor. Sony nu este responsabil de problemele ce pot apărea între utilizatori și terţe părţi sau orice neplăcere cauzată de utilizatori legat de utilizarea serviciilor, inclusiv de terminarea sau modificarea unor astfel de servicii. • Pentru a vizualiza un sit, veţi fi redirecţionat către acesta de către serverul Sony. Pot exista momente când nu puteţi accesa situl din cauza mentenanţei serverului sau din alte motive. • Dacă utilizarea serverului Sony urmează a fi încheiată, veţi fi notificat(ă) în avans pe situl Sony, etc. • URL-urile către care sunteţi redirecţionaţi de serverul Sony și alte informaţii pot fi înregistrate în scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii Sony. Cu toate acestea, nu vor fi înregistrate date personale în astfel de ocazii. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index 117 RO