Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Imprimarea fotografiilor

Imprimarea fotografiilor Puteţi imprima fotografii prin următoarele metode. • Imprimarea directă cu ajutorul unei imprimante compatibile PictBridge • Imprimarea în mod direct utilizând o imprimantă compatibilă cu cardul dumneavoastră de memorie Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare livrate împreună cu imprimanta. • Imprimarea cu ajutorul computerului Puteţi importa imagini într-un computer cu ajutorul softului „PMB” livrat, după care le puteţi imprima. Puteţi introduce data pe imagine și o puteţi imprima. Pentru detalii, consultaţi „PMB Help”. • Imprimarea la un centru de imprimare (pagina 119) Note • La imprimarea imaginilor realizate în modul [16:9], este posibil ca ambele margini să fie tăiate. • Nu puteţi imprima imagini panoramice, în funcţie de imprimantă. Imprimarea directă a imaginilor cu ajutorul unei imprimante compatibile PictBridge Chiar dacă nu aveţi un computer, puteţi imprima imagini realizate cu aparatul foto conectând aparatul foto direct la o imprimantă compatibilă PictBridge. „PictBridge” are la bază standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 1 Introduceţi acumulatorul suficient încărcat în aparatul foto. 2 Conectaţi aparatul foto la imprimantă. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index 1 La o mufă USB a imprimantei 2 La conectorul multiplu Cablu pentru terminale multifuncţionale 3 Porniţi aparatul foto și imprimanta. După realizarea conexiunii, indicatorul indicator apare pe ecran. Dacă indicatorul se aprinde intermitent pe ecranul aparatului foto (notificare eroare), verificaţi imprimanta conectată. Continuare r 118 RO

4 MENU t (Imprimare) t mod dorit t z pe butonul de control Această imagine Imagini multiple 5 Element dorit t [Pornire] t z Cantitate Aspect Dimensiune Dată Note Imprimă imaginea afișată curent în modul imagine unică. Puteţi selecta și imprima imagini multiple. După pasul 4, efectuaţi următoarele. 1Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi z. Repetaţi pașii de mai sus până când terminaţi de imprimat toate imaginile. 2MENU t [OK] t z Selectează numărul de copii ale imaginii specificate pentru imprimare. • Este posibil ca numărul de imagini desemnat să nu încapă pe o singură coală, în funcţie de cantitatea de imagini. Selectează numărul de imagini pe care doriţi să le imprimaţi una lângă alta pe o coală. Selectează dimensiunea colii pentru imprimare. Selectează [Dată] sau [Ziua și ora] pentru a insera data și ora în imagini. • Dacă alegeţi [Dată], data va fi introdusă în ordinea pe care aţi selectat-o utilizând [Setare dată și oră] aparatului foto. Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă în funcţie de imprimantă. • Nu se pot imprima filme. • Dacă nu a fost posibilă conectarea aparatului foto la imprimantă, asiguraţi-vă că aţi setat [Conectare USB] de sub (Setări principale) pe [PictBridge]. • Nu deconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale în timp ce indicatorul (Conectare PictBridge) apare pe ecran. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Imprimarea la un centru de imprimare Puteţi duce cardul de memorie care conţine imaginile realizate cu aparatul foto la un centru de imprimare de fotografii. Cât timp centrul de imprimare permite servicii de imprimare foto conform standardului DPOF, puteţi efectua înainte un marcaj (Comandă de imprimare) pe imagini în modul redare astfel încât să nu trebuiască să le selectaţi din nou când le imprimaţi la centrul de imprimare. Note • La centrul de imprimare nu puteţi imprima imagini stocate în memoria internă direct de pe aparatul foto. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 104), apoi duceţi cardul la un centru de imprimare de fotografii. • Consultaţi centrul de imprimare de fotografii pentru a afla ce tipuri de carduri de memorie pot utiliza. • Este posibil să fie nevoie de un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Cereţi ajutor de la centrul de imprimare foto. • Înainte de a duce datele despre imagine la un centru, efectuaţi întotdeauna copii (de siguranţă) ale datelor pe un disc. • Nu puteţi seta numărul de imprimări. • Dacă doriţi să suprapuneţi data pe imagini, consultaţi centrul dvs. de imprimare de fotografii. 119 RO