Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Imaginea este

Imaginea este defocalizată. •Subiectul este prea aproape. Când fotografiaţi, asiguraţi-vă că poziţionaţi lentila la o distanţă faţă de subiect mai mare decât cea mai scurtă distanţă de fotografiere (aproximativ 5 cm (W)/ 50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/W360) de la obiectiv). • Modul (Crepuscul), (Peisaj) sau (Artificii) (doar DSC-W380/W390) este selectat în Selectare scenă atunci când realizaţi fotografii. Funcţia zoom nu funcţionează. •Nu puteţi utiliza zoomul optic când fotografiaţi Foto panoramică prin balans. •Nu puteţi utiliza funcţia de zoom inteligent în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 84). •Nu puteţi utiliza funcţia de zoom digital atunci când: – Realizarea filmelor. – Declanșator zâmbet este activat. – Temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane]. Nu se poate selecta funcţia Detecţie feţe. • Puteţi selecta Detecţie feţe numai când modul de focalizare este setat pe [Multi AF] și modul de măsurare pe [Multi]. Bliţul nu funcţionează. •Nu puteţi utiliza bliţul atunci când: – Este selectat Modul Rafală (pagina 53). – Modul (Sensibilitate înaltă), (Crepuscul) sau (Artificii) (doar DSC-W380/W390) este selectat în Selectare scenă. – în Foto panoramică prin balans – În Modul Film • Setaţi bliţul la (Activat) (pagina 37) când modul Selectare Scenă este setat la (Peisaj), (Specialităţi culinare), (Animal de companie), (Plajă), (Zăpadă) sau (Subacvatic). Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Puncte circulare albe neclare apar în imaginile fotografiate cu bliţ. •Particulele (praf, polen etc.) din aer au reflectat lumina bliţului și au apărut în imagine. Aceasta nu este o defecţiune. Funcţia de fotografiere de la apropiere (Macro) nu funcţionează. • Aparatul foto ajustează focalizarea în mod automat. Apăsaţi și menţineţi apăsat până la jumătate butonul declanșatorului. Ajustarea focalizării poate dura mai mult când fotografiaţi un subiect apropiat. • Modul (Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) (doar DSC-W380/W390) este selectat în Selectare scenă. Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD. • În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării. Nu se pot insera datele în imagini. •Aparatul foto nu are o caracteristică de suprapunere a datei pe imagine. Utilizând „PMB”, puteţi imprima sau salva imagini cu dată (pagina 112). 122 RO

Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când apăsaţi și menţineţi apăsat până la jumătate butonul declanșatorului. • Expunerea nu este corectă. Corectaţi expunerea (pagina 54). Culorile imaginii nu sunt corecte. •Reglaţi balansul de alb (pagina 57). În zonele luminate ale subiectului apar dungi albe sau purpurii sau întregul ecran devine roșiatic. •Acest fenomen este denumit pătare. Aceasta nu este o defecţiune. Pătarea nu apare pe fotografii, dar poate apărea sub forma unor dungi sau a culorilor inegale pe Foto panoramice prin balans sau pe filme. („Zone luminate” se referă la soare sau la lumini electrice, care sunt mult mai luminoase decât zonele înconjurătoare.) Imaginea este parazitată când vizualizaţi ecranul într-un loc întunecos. •Aparatul foto încearcă să mărească vizibilitatea ecranului, mărind temporar luminozitatea imaginii în condiţii de iluminare slabă. Nu există efecte pe imaginea înregistrată. Ochii subiectului apar roșii. •Setaţi [Reduc. ef. ochi roșii] pe [Auto] sau pe [Activat] (pagina 86). •Fotografiaţi subiectul la o distanţă mai mică decât raza bliţului, utilizând bliţul. • Iluminaţi camera și fotografiaţi subiectul. • Retușaţi imaginea cu [Retușează] t [Corectează efect ochi roșii] în meniul de vizualizare (pagina 75), sau corectaţi prin „PMB”. Pe ecran apar și persistă puncte. •Aceasta nu este o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Nu se pot efectua fotografii succesive. • Memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă). Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare (pagina 44). •Nivelul bateriei este scăzut. Introduceţi un acumulator încărcat. Aceeași imagine este efectuată de mai multe ori. • [Setări în rafală] este setat pe [Rafală] (pagina 53). • [Recunoaștere scenă] este setat pe [Avansat] (pagina 63). Vizualizarea imaginilor Imaginile nu pot fi redate. • Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul în aparatul foto. •Numele folderului/fișierului a fost modificat pe computer. •Nu se oferă garanţii referitoare la redarea, pe acest aparat foto, a fișierelor care conţin fotografii ce au fost procesate pe un computer sau fotografii efectuate cu alte aparate foto. • Aparatul foto este în mod USB. Ștergerea conexiunii USB (pagina 115). •Acesta este rezultatul copierii imaginilor din computer pe cardul de memorie fără a utiliza „PMB”. Înregistraţi imaginile neînregistrate la fișierul bază de date din ecranul de înregistrare (pagina 41) sau redaţi aceste imagini în [Vizualizare folder (Static)] sau [Vizualizare folder (Film)] (pagina 74). 123 RO