Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Data și ora nu sunt

Data și ora nu sunt afișate. •Afișajul ecranului este setat să afișeze numai imagini. Apăsaţi butonul DISP (Setări afișaj pe ecran) pentru a afișa informaţii (pagina 36). Marginile din stânga și din dreapta ecranului sunt negre. • [Orientare automată] este setat pe [Activat] (pagina 85). Nu se pot afișa imagini în modul index. •Anulaţi modul de Vizualizare facilă, dacă este activat. Nu se aude muzica în timpul prezentării de imagini. •Transferaţi fișierele muzicale în aparatul foto cu „Music Transfer” (paginile 112, 113). •Confirmaţi că setarea volumului și a prezentării de imagini sunt corecte (pagina 71). • Prezentarea imaginilor este redată cu [Redare continuă]. Selectaţi [Prezentare imag. cu muzică] și redaţi. Imaginea nu apare pe televizor. • Verificaţi [Ieșire video] pentru a vedea dacă semnalul ieșirii video al aparatului foto este setat pe sistemul color al televizorului dvs. (pagina 94). • Verificaţi dacă este conformă conexiunea (pagina 108). • În cazul în care conectorul USB al cablului pentru terminale multifuncţionale este conectat la alt dispozitiv, deconectaţi-l (pagina 115). • Când înregistraţi filme cu aparatul foto și un televizor conectat, imaginea înregistrată nu este afișată pe televizor. Ștergere Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index O imagine nu poate fi ștearsă. • Anulaţi protecţia (pagina 77). Computere „Memory Stick PRO Duo” nu este recunoscut de un computer cu slot pentru „Memory Stick”. •Asiguraţi-vă că atât computerul cât și cititorul/inscriptorul de „Memory Stick” acceptă „Memory Stick PRO Duo”. Utilizatorii de computere și de cititoare/inscriptoare „Memory Stick” produse de alţi producători în afară de Sony trebuie să contacteze producătorii respectivi. •Dacă „Memory Stick PRO Duo” nu este acceptat, conectaţi aparatul foto la computer (paginile 114, 115). Calculatorul recunoaște „Memory Stick PRO Duo”. Calculatorul dvs. nu recunoaște aparatul foto. •Când nivelul bateriei este scăzut, introduceţi acumulatorul încărcat sau utilizaţi adaptorul c.a. (se vinde separat). •Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage] (pagina 95). •Utilizaţi cablul pentru terminal multifuncţionale (livrat). •Deconectaţi cablul pentru terminale multifuncţionale de la computer și de la aparat și conectaţi-l din nou, fixându-l bine. • Deconectaţi toate echipamentele în afară de aparatul foto, tastatură și mouse de la conectorii USB ai computerului dvs. 124 RO

•Conectaţi aparatul foto direct la computer, fără a mai trece printr-un hub USB sau alt dispozitiv. Nu se pot importa imagini. •Conectaţi aparatul foto și computerul corect, realizând o conexiune USB (pagina 114). •Când realizaţi imagini cu un card de memorie formatat pe computer, este posibil să nu puteţi importa imaginile pe computer. Fotografiaţi utilizând un card de memorie formatat de aparatul foto (pagina 100). După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat. •Realizaţi conexiunea USB după ce aţi oprit computerul. După realizarea unei conexiuni USB, „PMB Portabil” nu pornește. •Setaţi [Setări LUN] pe [Multiplu]. •Setaţi [Conectare USB] pe [Auto] sau pe [Mass Storage]. •Conectaţi computerul la reţea. Nu se pot reda imaginile pe computer. • Dacă utilizaţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 112). •Consultaţi fabricantul computerului sau al softului. Imaginea și sunetul sunt parazitate de zgomot atunci când vizualizaţi un film pe un computer. • Filmul este redat direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Importaţi filmul pe computer utilizând „PMB” și redaţi. După ce sunt exportate într-un computer, imaginile nu mai pot fi vizualizate pe aparatul foto. • Exportaţi-le într-un folder recunoscut de aparatul foto, precum „101MSDCF”, apoi redaţi în mod [Vizualizare folder (Static)] sau [Vizualizare folder (Film)] (pagina 74). •Înregistraţi imagine în baza de date de imagini, apoi redaţi în [Vizualizare dată] (pagina 74). • Vizualiz. eveniment nu este disponibil pe acest aparat foto. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index Card de memorie Nu se poate introduce un card de memorie. • Introduceţi cardul de memorie în direcţia corectă. Aţi formatat un card de memorie din greșeală. •În urma formatării, toate informaţiile de pe cardul de memorie sunt șterse. Nu le puteţi recupera. Imaginile sunt înregistrate în memoria internă chiar dacă un card de memorie este introdus în aparat. • Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cardul în aparatul foto. 125 RO