Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Detecţie feţe

Detecţie feţe Detectează feţele subiectelor și reglează automat focalizarea, bliţul, expunerea, balansul de alb și reducerea efectului de ochi roșii. Cadru detecţie feţe (Oranj) Când aparatul foto detectează mai mult de un subiect, acesta va stabili care este subiectul principal și va seta focalizarea după prioritate. Cadrul de detecţie feţe pentru subiectul principal va deveni portocaliu. Rama pentru care este setată focalizarea va deveni verde dacă apăsaţi butonul declanșatorului până la jumătate. Cadru de detecţie feţe (Alb) 1 MENU t (Detecţie feţe) t mod dorit Cuprins Căutare operaţie (Dezactivat) (Auto) (Prioritate copil) (Prioritate adult) Nu utilizează funcţia Detecţie feţe. Selectează faţa pe care trebuie să focalizeze automat aparatul foto. Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui copil. Detectează și fotografiază cu prioritate pe faţa unui adult. MENU/Căutare setări Note • [Detecţie feţe] nu poate fi selectat în următoarele situaţii: – În modul Fotografiere facilă – În Foto panoramică prin balans – În Modul Film • Nu puteţi selecta [Dezactivat] când temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane]. • Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai dacă modul de focalizare este setat pe [Multi AF] sau când modul de măsurare este setat pe [Multi]. • Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în timpul utilizării zoom-ului digital. • Pot fi detectate maxim 8 feţe ale subiectelor. • Este posibil ca adulţii și copiii să nu poată fi recunoscuţi corect în funcţie de condiţii. • În timpul fotografierii cu Declanșator zâmbet, funcţia [Detecţie feţe] este setată automat pe [Auto] chiar dacă este setată pe [Dezactivat]. Index Continuare r 66 RO

zSelectarea feţei prioritare În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa pe care va focaliza conform setării [Detecţie feţe], dar puteţi de asemenea să selectaţi o faţă căreia îi veţi acorda prioritate. Cuprins Cadru prioritate feţe dezactivat 1Apăsaţi z de pe butonul de control în timpul detecţiei de feţe. Prima faţă din stânga este selectată ca faţa prioritară și rama se modifică din într-o ramă portocalie ( ). 2De fiecare dată când apăsaţi pe z, faţa care are prioritate se mută la dreapta cu o faţă. Apăsaţi pe z în mod repetat până când rama portocalie ( ) se află pe faţa pe care doriţi să o selectaţi. 3Pentru a anula înregistrarea feţei (Dezactivat), mutaţi rama portocalie pe prima faţă din dreapta, apoi apăsaţi z din nou. • Este posibil ca faţa selectată să nu poată fi detectată corect, în funcţie de luminozitatea mediului, coafura subiectului etc. În acest caz, selectaţi faţa din nou în condiţiile în care va fi fotografiată imaginea. • Când este utilizată funcţia Declanșator zâmbet cu cadrul de detecţie feţe selectat, detectarea zâmbetului este realizată numai pe faţa selectată. • Nu puteţi selecta faţa prioritară în modul Fotografiere facilă sau când temporizatorul este setat la [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane]. Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index 67 RO