Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Roumain

Selectează folder Când

Selectează folder Când sunt create mai multe foldere pe un card de memorie, aceasta selectează folderul care conţine imaginea pe care doriţi să o redaţi. 1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta pe modul redare. 2 MENU t (Mod vizualizare) t [Vizualizare folder (Static)] sau [Vizualizare folder (Film)] t z pe butonul de control 3 MENU t (Selectează folder) t z 4 Selectaţi folderul cu b/B 5 [OK] t z Notă • Acest element nu este afișat atunci când memoria internă este utilizată pentru înregistrarea de imagini. zVizualizarea de imagini în mai multe foldere Când sunt create mai multe foldere, următorul indicator apare pe prima și ultima imagine din fiecare folder. : Trece la folderul anterior : Trece la folderul următor : Trece fie la folderul anterior, fie la folderul următor Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index 80 RO

Sursă luminoasă AF Sursa luminoasă AF alimentează lumina secundară pentru a focaliza mai ușor pe un subiect într-un mediu întunecat. Sursa luminoasă AF emite lumină roșie, permiţând aparatului foto să focalizeze mai ușor atunci când butonul declanșatorului este apăsat până la jumătate, până când focalizarea este blocată. În acest moment apare indicatorul . 1 Setaţi aparatul foto pe modul fotografiere. 2 MENU t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Sursă luminoasă AF] t mod dorit t z pe butonul de control Auto Dezactivat Utilizează sursa luminoasă AF. Nu utilizează sursa luminoasă AF. Note • Focalizarea este realizată atâta timp cât sursa luminoasă AF atinge subiectul, chiar dacă lumina nu atinge centrul subiectului. • Nu puteţi utiliza sursa luminoasă AF atunci când: – Fotografierea în modul Foto panoramică prin balans – Modul (Peisaj), (Crepuscul), (Animal de companie) sau (Artificii) (doar DSC- W380/W390) este selectat în Selectare scenă. – Temporizatorul este setat pe [Autoportret o persoană] sau [Autoportret două persoane]. • Când utilizaţi sursa luminoasă AF, zona normală de focalizare AF este dezactivată și o nouă zonă de focalizare AF este afișată printr-o linie punctată. AF acţionează prioritar asupra subiectelor localizate lângă centrul cadrului. • Sursa luminoasă AF emite o lumină foarte strălucitoare. Deși nu există pericole pentru sănătate, nu priviţi direct în emiţătorul sursei luminoase AF de la apropiere. Cuprins Căutare operaţie MENU/Căutare setări Index 81 RO