Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Skrive ut stillbilder

Skrive ut stillbilder Med følgende metoder kan du skrive ut stillbilder. • Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver • Skrive ut direkte med en skriver som støtter minnekorttypen din Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren. • Skrive ut med en datamaskin Ved hjelp av den inkluderte "PMB"-programvaren kan du importere bildene til en datamaskin og skrive dem ut. Du kan sette inn datoen på bildet og skrive det ut. For mer informasjon, se "PMB Help". • Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 117) Merknader • Når bildene er tatt opp i [16:9]-modus, kan det hende at begge kantene er kuttet av. • Du kan ikke skrive ut panoramabilder på enkelte skrivere. Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver Selv om du ikke har noen datamaskin, kan du skrive ut bilder du har tatt med kameraet ved å koble kameraet direkte til en PictBridge-kompatibel skriver. "PictBridge" er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) 1 Sett inn en oppladet batteripakke i kameraet. 2 Koble kameraet til skriveren. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 1 Til en USB-kontakt på skriveren 2 Til multikontakten Kabel for flerbruksterminal 3 Slå på kameraet og skriveren. Etter at forbindelsen er opprettet, vises -indikatoren på skjermen. Hvis -indikatoren blinker på kameraskjermen (feilvarsling), må du kontrollere den tilkoblede skriveren. Fortsett r 116 NO

4 MENU t (Utskrift) t ønsket modus t z på kontrollknappen Dette bildet Flere bilder 5 Ønsket element t [Start] t z Antall Layout Størrelse Dato Merknader Skriver ut det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus Du kan velge og skrive ut flere bilder. Etter trinn 4, gjør følgende. 1Velg et bilde, og trykk på z. Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal skrives ut. 2MENU t [OK] t z Velger hvor mange kopier av det angitte bildet som skal skrives ut. • Det angitte antallet bilder passer kanskje ikke på ett enkelt ark. Angir hvor mange bilder du vil skrive ut ved siden av hverandre på et ark. Velg størrelsen på utskriftsarket. Velg [Dato] eller [Dag og tid] for å legge inn dato og klokkeslett i bildene. • Når du velger [Dato], settes datoen inn i den rekkefølgen du har valgt med [Dato- og tidsinnstill.] på kameraet. Det kan hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av skriveren. • Du kan ikke skrive ut filmer. • Hvis kameraet ikke kunne kobles til skriveren, må du stille [USB-tilk.] under (Hovedinnstillinger) til [PictBridge]. • Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal mens ikonet (PictBridge kobler til) vises på skjermen. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Skrive ut i fotoforretning/kopisenter Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Så lenge butikken støtter fotoutskriftstjenester som overholder DPOF, kan du på forhånd lage et (utskriftsrekkefølge)-merke på bilder i avspillingsmodus slik at du ikke trenger velge dem på nytt når du skriver dem ut i butikken. Merknader • Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet på en utskriftsbutikk direkte fra kameraet. Kopier bildene til et minnekort (side 102), ta deretter minnekortet til utskriftsbutikken. • Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer minnekort de kan skrive ut fra. • En minnekortadapter (selges separat) kan være nødvendig. Ta kontakt med kopisenteret. • Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av dataene dine på en disk. • Du kan ikke stille inn antall utskrifter. • Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du kontakte forretningen eller kopisenteret. 117 NO