Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Zoom virker ikke. • Du

Zoom virker ikke. • Du kan ikke bruke optisk zoom når du fotograferer i Panoramafotografering. • Du kan ikke bruke smartzoom, avhengig av bildestørrelsen (side 82). • Du kan ikke bruke digital zoom når: –Du filmer. – Smilutløser er i bruk. – Selvutløseren er satt til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]. Kan ikke velge Ansiktsregistrering-funksjonen. • Du kan velge Ansiktsregistrering bare når fokusmodus er satt til [Multi-AF] eller Målemodus er satt til [Multi]. Blitsen virker ikke. • Du kan ikke bruke blitsen når: – Seriemodus er valgt (side 51). – (Høy følsomhet)-, (Halvlys)- eller (Fyrverkeri)-modus (kun DSC-W380/W390) velges i Scenevalg. – I Panoramafotografering –I Filmmodus • Still inn blitsen til (På) (side 35) når Scenevalg-modus er stilt inn til (Landskap), (Gourmet), (Kjæledyr), (Strand), (Snø) eller (Under vann)-modus. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Uklare hvite prikker vises på bilder som er tatt med blits. • Partikler (støv, pollen etc.) i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er ikke feil. Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke. • Kameraet justerer fokuset automatisk. Trykk og hold lukkerknappen halvveis ned. Fokusjustering kan ta noe tid når du fotograferer et nært motiv. • (Landskap)-, (Halvlys)- eller (Fyrverkeri)-modus (kun DSC-W380/W390) velges i Scenevalg. Indeks Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen. • Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling. Kan ikke sette inn datoer på bilder. • Kameraet har ingen funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Ved å bruke "PMB", kan du skrive ut eller lagre med dato (side 110). F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og holder den halvveis nede. • Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 52). Fargene i bildet er ikke riktige. • Justerer hvitbalansen (side 55). Hvite eller lilla streker vises i lyse områder av motivet, eller hele skjermen med bildet blir rødaktig. • Dette kalles flekkfenomenet. Dette er ikke feil. Flekkene lagres ikke på stillbilder, men lagres som streker eller ujevne farger på Panoramabilder eller filmer. ("Lyse områder" gjelder solen eller elektriske lys som er mye sterkere enn omgivelsene.) 120 NO

Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted. • Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet. Motivet har røde øyne. • Sett [Rødøyereduksjon] til [Auto] eller [På] (side 84). • Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits. • Gjør rommet lysere og fotografer motivet. • Retusjer bildet med [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] i visningsmenyen (side 73), eller korriger med "PMB". Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke. • Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp. Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge. • Internminnet eller minnekortet er fullt. Slett unødvendige bilder (side 42). • Det er lite strøm på batteriet. Sett i oppladet batteripakke. Det samme bildet tas opp flere ganger. • [Serieinnstillinger] er satt til [Serie] (side 51). • [Scenegjenkjenning] er satt til [Avansert] (side 61). Vise bilder Kan ikke spille av bilder. • Sørg for at minnekortet er satt helt inn i kameraet. • Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen. • Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filmer som inneholder bilder som ble behandlet på en datamaskin, eller bilder som ble tatt med andre kameraer. • Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen (side 113). • Årsaken til dette er kopiering av bilder fra datamaskinen til minnekortet uten å bruke "PMB". Registrer de uregistrerte bildene til databasefilen på registreringsskjermen (side 39), eller spill av slike bilder i [Mappevisning (Stillbilder)] eller [Mappevisning (Film)] (side 72). Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Dato og tid vises ikke. • Skjermvisningen er satt til bare å vise bilder. Trykk på DISP (Skjerminnstillinger)-knappen for å vise informasjon (side 34). Venstre og høyre side av skjermen vises i svart. • [Auto-orient.] er satt til [På] (side 83). Kan ikke vise bilder i indeksmodus. • Avbryt Enkel visningsmodus hvis den er aktivert. 121 NO