Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Kan ikke opprette flere

Kan ikke opprette flere mapper • Mappen med et navn som begynner med "999" finnes på minnekortet. I så fall kan du ikke opprette noen mapper. Tøm mappe • Du prøvde å slette en mappe som inneholder en eller flere filer. Slett alle filene før du sletter mappen. Mappen er beskyttet Filfeil • Du prøvde å slette en mappe som ble gjort skrivebeskyttet på en datamaskin eller en annen enhet. • Det oppsto en feil da du spilte av bildet. Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filmer som inneholder bilder som ble behandlet på en datamaskin, eller bilder som ble tatt med andre kameraer. Skrivebeskyttet mappe • Du har valgt en mappe som ikke kan angis som opptaksmappe på kameraet. Velg en annen mappe (side 100). Beskytt fil • Slå av beskyttelsen (side 75). Ikke visbar bildestørr. • Du spiller av et bilde med en størrelse som ikke kan spilles av på kameraet. Fant ikke ansikt for retusjering • Du kan kanskje ikke retusjere bildet avhengig av bildet. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks (indikator for vibrasjonsvarsel) • Kamerarystelser kan skyldes for dårlig lys. Bruk blitsen, eller fest kameraet på et stativ for å sikre kameraet. 1280×720 (fin) støttes ikke med dette minnekortet 1280×720 (standard) støttes ikke med dette minnekortet • For opptak av filmer anbefales det at du bruker et minnekort på 1 GB eller større. Slå strømmen av og på • Feil med objektivet. Maksimalt antall bilder er allerede valgt • Opptil 100 filer kan velges når du bruker [Flere bilder]. • Du kan legge til (utskriftsrekkefølge)-merker på opptil 999 filer. Avbryt utvalget. • Dataoverføringen til skriveren er kanskje ikke fullført ennå. Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal. 128 NO

Behandler... • Skriveren avbryter den aktuelle utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut før den er ferdig. Dette kan ta litt tid, avhengig av skriveren. Feil ved musikkavspilling • Slett musikkfilen, eller erstatt den med en musikkfil uten feil. • Utfør [Formater musikk], og last så ned en ny musikkfil. Feil ved musikkformatering • Utfør [Formater musikk]. Operasjonen kan ikke utføres i filer som ikke støttes • Behandling og andre redigeringsfunksjoner på kameraet kan ikke utføres på bildefiler som er blitt behandlet på en datamaskin, eller på bilder som ble tatt opp med andre kameraer. Forbereder bildedatabasefil • Kameraet gjenoppretter datoinformasjon osv. i tilfeller hvor bildene er blitt slettet på en datamaskin. • Kameraet oppretter de nødvendige databasefilene etter at minnekortet er formatert. • Antallet bilder overstiger antallet som er mulig for datostyring i en databasefil på kameraet. For å registrere nye bildefiler til databasefilen, slett unødvendige bilder fra [Datovisning]. Ingen ledig plass i internminnet Slette bilder? • Internminnet er fullt. Hvis du vil ta opp til internminnet, velger du [Ja] og sletter uønskede bilder. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks • Kan ikke registrere til databasefilen eller spille av i [Datovisning]. Importer alle bildene til en datamaskin med "PMB" og gjenopprett minnekortet eller internminnet. Feil i bildedatabasefil Kan ikke gjenopprette • Importer alle bildene til datamaskinen med "PMB", og formater minnekortet eller internminnet (side 98). Når du ikke kan importere alle bildene til datamaskinen med "PMB", kan du importere alle bildene til datamaskinen uten å bruke "PMB" (side 112). Hvis du vil vise bildene igjen med kameraet, kan du eksportere de importerte bildene til kameraet med "PMB". Opptaksfunksjon ikke tilgjengelig pga. høy intern temperatur • Kameratemperaturen har økt. Du kan ikke ta opp bilder til temperaturen har sunket. Opptaket har stoppet opp pga. økt kameratemperatur • Opptaket ble stoppet fordi temperaturen økte under filmopptaket. Vent til temperaturen synker. • Når du tar opp filmer lenge, øker temperaturen i kameraet. I så fall må du slutte å ta opp filmer. 129 NO