Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

"Memory Stick Duo" En

"Memory Stick Duo" En "Memory Stick Duo" er et kompakt, bærbart IC-basert opptaksmedium. De ulike typene "Memory Stick Duo" som kan brukes med kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle "Memory Stick Duo"-funksjoner vil virke som de skal. "Memory Stick"-type Opptak/avspilling Memory Stick Duo (uten MagicGate) a* 1 Memory Stick Duo (med MagicGate) a* 2 MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2 Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4 * 1 Høyhastighets dataoverføring med parallellgrensesnitt støttes ikke. * 2 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttelsesteknologi som bruker krypteringsteknologi. Dataopptak/dataavspilling som krever MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med kameraet. * 3 [1280×720]-filmer kan ikke tas opp. * 4 Dette kameraet støtter ikke 8-biters parallelldataoverføring. Det utfører den samme 4-biters parallelldataoverføringen som "Memory Stick PRO Duo". Merknader • Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro". • Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick Duo" som er formatert med en datamaskin, vil fungere med kameraet. • Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det utstyret som brukes. • Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet leser eller skriver data. • Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller: – Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller kameraet slås av under en lese- eller skriveoperasjon. – Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektrisk støy. • Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopi av viktige data. • Du må ikke feste en etikett på selve "Memory Stick Duo" eller på en "Memory Stick Duo"-adapter. • Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick Duo" med hånden eller en metallgjenstand. • Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo". • Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory Stick Duo". • Ikke la det komme vann på en "Memory Stick Duo". • "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor rekkevidde for små barn. De kan komme til å svelge den. • Ikke sett i noe annet enn en "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Det vil forårsake feil. • Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick Duo" under følgende forhold: – Steder med høy temperatur, f.eks. en varm bilkupé utsatt for direkte sollys – Steder som er utsatt for direkte sollys – Fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Fortsett r 130 NO

Merknader om bruk av "Memory Stick Duo"-adapter (selges separat) • Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på å sette inn "Memory Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-adapteren. Hvis du setter inn en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"-kompatibelt utstyr uten en "Memory Stick Duo"-adapter, er det ikke sikkert at du blir i stand til å fjerne det fra utstyret. • Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter, må du passe på at "Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det skal. • Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er satt inn i en "Memory Stick Duo"-adapter, med en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe på at "Memory Stick Duo"-adapteren er satt inn riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge utstyret. • Ikke sett inn en "Memory Stick Duo"-adapter i en "Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du gjør det, kan det oppstå feil i enheten. Merknader om bruk av "Memory Stick Micro" (selges separat) • Hvis du vil bruke en "Memory Stick Micro" sammen med kameraet, må du sette inn "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter som er like stor som Duos størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter som er like stor som Duo, vil du kanskje ikke kunne ta den ut igjen fra kameraet. • "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor rekkevidde for små barn. De kan komme til å svelge den. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 131 NO