Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Intelligent

Intelligent autojustering Gjør det enkelt å fotografere stillbilder med innstillinger som justeres automatisk. DSC-W380/W390: 1 Still inn modusvelgeren på (Intelligent autojustering). 2 Ta bilde med lukkerknappen. DSC-W350/W360: 1 Still inn modusbryteren til (Stillbilde). 2 MENU t (REC-modus) t (Intelligent autojustering) t z på kontrollknappen 3 Ta bilde med lukkerknappen. Merknad • Blitsmodus er satt til [Auto] eller [Av]. zScenegjenkjenning Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Scenegjenkjenning brukes i Intelligent autojusteringsmodus. Med denne funksjonen kan kameraet automatisk gjenkjenne opptaksforholdene og ta bildet. Scenegjenkjenning-ikon og veiledning Indeks Kameraet kjenner igjen (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys), (Landskap), (Makro) eller (Portrett), og viser korresponderende ikon og veiledning på LCD-skjermen når scenen kjennes igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 61. Fortsett r 22 NO

MENU/ Innstillingssøk zHvis du tar et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på • Korteste opptaksavstand er omtrent 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/W360) (fra linsen). • Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. Komponer enten bildet på nytt eller endre fokusinnstillingen (side 58). Fokusering kan være vanskelig i følgende situasjoner: – Det er mørkt og objektet er langt unna. – Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig. – Objektet sees gjennom glass. – Objektet beveger seg hurtig. – Det er reflekterende lys eller skinnende overflater. – Det er baklys på objektet eller blinkende lys. Innhold Operasjonssøk Indeks 23 NO