Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Panoramafotografering

Panoramafotografering Gir deg mulighet til å lage et panoramabilde fra komponerte bilder. DSC-W380/W390: 1 Still inn modusvelgeren på (Panoramafotografering). DSC-W350/W360: 1 Still inn modusbryteren til (Panoramafotografering). Gjør følgende etter trinn 1. 2 Rett kameraet mot kanten av motivet, og trykk deretter lukkerknappen helt ned. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Denne delen tas ikke opp 3 Panorer kameraet til enden, etter veiledningen på LCD-skjermen. Indeks Veiledningslinje Merknader • Hvis du ikke kan panorere kameraet på tvers av hele motivet innen den gitte tiden, vises et grått område i det komponerte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskt for å ta et fullstendig panoramabilde. • Siden flere bilder stiftes sammen, blir ikke opptaket av den stiftede delen jevn. • Panoramabilder kan være uskarpe under dårlige lysforhold. • Under lys som flimrer som fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen på det kombinerte bildet alltid den samme. • Når hele vinkelen til panoramaopptaket og vinkelen som du fastsatte fokus og eksponering for med AE/AF-lås er ekstremt forskjellige i lysstyrke, farge og fokus, vil ikke opptaket være vellykket. Hvis dette skjer, må du endre låsevinkelen og fotografere på nytt. • Panoramafotografering egner seg ikke for følgende situasjoner: – Motiver i bevegelse – Motiver som er for nære kameraet – Et bilde med et gjentakende mønster som fliser, og bilde med lite kontrast som himmelen, strender eller gress – Et bilde med en konstant endring som bølger eller fossefall – Et bilde med solen, elektriske lys, e.l, som er mye sterkere enn omgivelsene • Du kan ikke lage panoramabilder i følgende situasjoner: – Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte – Det er for mye kamerabevegelse Fortsett r 28 NO

MENU/ Innstillingssøk zEndre fotograferingsretningen eller bildestørrelsen til et panoramabilde Fotograferingsretning: MENU t [Fotograferingsretning] t velg [Høyre], [Venstre], [Opp] og [Ned] t z Bildestørr.: MENU t [Bildestørr.] t velg [Standard] eller [Vid] t z zTips for å ta et panoramabilde Panorer kameraet i en bue med en konstant hastighet og i samme retning som LCDskjermen indikerer. Panoramafotografering passer bedre for stillestående motiver enn motiver i bevegelse. Innhold Operasjonssøk Vertikal retning Så kort radius som mulig Horisontal retning • Fastslå scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokuseksponeringen og hvitbalansen. • Tilpass rammekomposisjonen slik at en del av landskapet med store variasjoner er i midten av bildet. Indeks zSpille av rullende panoramabilder Du kan rulle panoramabilder ved å trykke på z på kontrollknappen mens panoramabilder vises. Trykk på W (zoom)-knappen for å vise hele bildet igjen. Viser det viste området av hele panoramabildet Betjeningsknapp z b/B/v/V W • Panoramabilder spilles av med den inkluderte programvaren "PMB" (side 110). • Panoramabilder som er tatt med andre kameraer kan kanskje ikke rulles riktig. Beskrivelse Spiller av rullende bilder/stopper Ruller bilder Viser hele bildet 29 NO