Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Slik bruker du denne

Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk når du søker etter en funksjon du ønsker å vise. Søk etter informasjon etter funksjon. Søk etter informasjon etter operasjon. Søk etter informasjon i en liste over MENU/Innstillingselementer. Søk etter informasjon etter nøkkelord. Merker og konvensjoner i denne håndboken Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks I denne håndboken vises gangen i operasjonene med piler (t). Bruk kameraet i den rekkefølgen som vises. Merkene vises slik de vises i kameraets standardinnstillinger. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Standardinnstillingen vises med . Viser advarsler og begrensninger som gjelder riktig bruk av kameraet. z Viser at informasjonen er nyttig å vite. 2 NO

Merknader om bruk av kameraet Merknader om typer minnekort som du kan bruke (selges separat) Følgende minnekort er kompatible med dette kameraet: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-minnekort og SDHCminnekort. MultiMediaCard er ikke kompatibelt. Minnekort med en kapasitet på inntil 32 GB har blitt bekreftet å fungere riktig med kameraet. I denne håndboken refereres det til "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" og "Memory Stick Duo" kollektivt som "Memory Stick Duo". Om "Memory Stick Duo" For opptak av filmer anbefales det at du bruker en "Memory Stick Duo" på 1 GB eller større som er merket med: – ("Memory Stick PRO Duo") – ("Memory Stick PRO- HG Duo") Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory Stick Duo", kan du se side 130. Når du bruker "Memory Stick Duo" med et "Memory Stick"-spor av standard størrelse Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å sette den i "Memory Stick Duo"-adapteren (selges separat). "Memory Stick Duo"-Adapter Merknader om batteripakken • Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. • Du kan lade opp batteripakken selv om den ikke er fullstendig utladet. I tillegg, selv om batteripakken ikke er helt oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet tilstand. • Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken igjen på en stund, kan du bruke opp den eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt sted. Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner. • Du finner mer informasjon om hvilken batteripakke som kan brukes, på side 132. Merknader om LCD-skjermen og linsen • LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av pikslene er reelt operative. Enkelte tynne og/eller lyse prikker (hvit, rød, blå eller grønn) kan imidlertid komme tilsyne på LCD-skjermen. Disse prikkene er et normalt resultat av produksjonsprosessen, og påvirker ikke opptaket. Svarte, hvite, røde, blå eller grønne punkter • Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs. • Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil. • I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil. • Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og ikke bruk makt på den. Om kondens • Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i eller utenpå kameraet. Denne kondensen kan få kameraet til å slutte å virke som det skal. • Hvis kondens oppstår, slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen har fordampet. Merk at om du forsøker å fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få klare bilder. Bildene som brukes i denne håndboken Bildene som brukes som eksempler i denne håndboken, er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. Om illustrasjoner Illustrasjoner som brukes i denne håndboken er fra DSC-W380 med mindre annet er nevnt. 3 NO Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks