Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

MENU/ Innstillingssøk

MENU/ Innstillingssøk zTips for å unngå uskarpe bilder Hvis hendene eller kroppen din beveger seg mens du holder kameraet og trykker på lukkerknappen, oppstår et fenomen som heter "kamerabevegelse". Kamerabevegelse oppstår ofte i forhold med dårlig lys eller sakte lukkerhastighet, slik som i (Halvlysportrett)- eller (Halvlys)-modus. I dette tilfellet tar du bilde med tipsene over i minnet. • Ta bilde med en 2-sekunders forsinkelse og stabiliser kameraet ved å hold armene godt til siden etter at du har trykket ned lukkerknappen. • Bruk et trebeint stativ eller plasser kameraet på en flat overflate og hold kameraet stødig. Innhold Operasjonssøk Indeks 38 NO

Vise stillbilder 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 Velg et bilde med kontrollknappen. zVise bilder som er tatt med et annet kamera Dette kameraet lager en databasefil på et minnekort og registrerer hvert fotograferte bilde i den for senere avspilling. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke har blitt registrert til databasefilen på minnekortet, vises registreringsskjermen "Fant filer som ikke ble gjenkjent Importere filer". Hvis du vil se bilder som ikke er registrert, velg [OK] for å registrere bildene. • Bruk en helt oppladet batteripakke for registrering. Hvis du prøver å registrere uregistrerte filer med en batteripakke som er nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 39 NO