Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Slett Lar deg velge

Slett Lar deg velge uønskede bilder du vil slette. Du kan også slette bilder fra MENU-knappen (side 74). 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 (Slett)-knappen t ønsket modus t z på kontrollknappen Alle bilder i datoområdet Alt i denne mappen Flere bilder Dette bildet Avslutt Sletter alle bilder i datoområdet, den valgte mappen på samme tid. Trykk på [OK] t z etter trinn 2. Lar deg velge og slette flere bilder. Gjør følgende etter trinn 2. 1Velg et bilde, og trykk på z. Gjenta trinnene ovenfor til det ikke er flere bilder som skal slettes. Velg et bilde med et -merke igjen for å frigjøre -merket. 2MENU t [OK] t z Sletter det bildet som vises nå, i enkeltbildemodus. Avbryter slettingen. Merknader • I Enkel visningsmodus, kan du kun slette det viste bildet. • Når internminnet brukes til å lagre bilder, settes Visningsmodus til [Mappevisning]. zDu kan veksle mellom indeks- og enkelbildemodus når du velger bilder Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Trykk på -knappen (T) på W/T (zoom)-knappen i indeksmodus for å gå tilbake til enkeltbildemodus, og trykk på (Indeks)-knappen (W) i enkeltbildemodus for å gå tilbake til indeksmodus. • Du kan også veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus i [Beskytt], [DPOF] eller [Utskrift]. 42 NO

Vise filmer 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 Velg en film med kontrollknappen. 3 Trykk z. Filmavspillingen starter. Kontrollknapp z B b V Merknad Avspillingsfunksjon Spill av/pause Spol fremover Spol bakover • Du vil kanskje ikke kunne spille av bilder som er tatt med andre kameraer. zPå filmvisningsskjermen Viser volumkontrollskjermen. • Juster lydstyrken med v/V på kontrollknappen, trykk deretter på z. Velg bildet du vil vise med b/B eller kontrollknappen, og trykk på z. Avspillingslinjen vises hvor du kan sjekke avspillingsposisjonen i en film. , eller vises på filmvisningsskjermen. Ikonet som vises, kan variere avhengig av bildestørrelse- og kvalitet. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Avspillingsindikator 43 NO