Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

MENU/ Innstillingssøk

MENU/ Innstillingssøk REC-modus (kun DSC-W350/ W360) 1 Still inn modusbryteren til (Stillbilde). 2 MENU t (REC-modus) t ønsket modus (Intelligent autojustering) (Program Auto) (Scenevalg) Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk (side 22). Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 27). Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger. Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen (side 30). Innhold Operasjonssøk Indeks 44 NO

MENU/ Innstillingssøk Filmopptaksscene Gir deg muligheten til å ta opp filmer med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen. 1 MENU t (Filmopptaksscene) t ønsket modus (Auto) Justerer innstillingen automatisk. (Under vann) Tar bilder under vann i naturlige farger når du bruker et vannsikkert kamerahus (undervannspakke, e.l.). Innhold Operasjonssøk Indeks 45 NO