Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

DRO I Program Auto,

DRO I Program Auto, analyserer kameraet scenen du tar bilde av, og korrigerer automatisk lysstyrken og kontrasten for å forbedre bildekvaliteten. DRO står for "Dynamic Range Optimizer" (dynamisk områdeoptimaliserer), en funksjon som optimaliserer forskjellen mellom lyse og mørke deler av et bilde. 1 MENU t (DRO) t ønsket modus (Av) (DRO standard) (DRO plus) Justeres ikke. Justerer lysstyrken og kontrasten på bildet automatisk. Justerer lysstyrken og kontrasten på bildet automatisk og mye. Merknader • Avhengig av opptaksforholdene er det kanskje ikke mulig å oppnå korrigerende effekter. • Bare [ISO AUTO] eller verdier fra [ISO 80] til [ISO 800] kan angis for ISO-verdien når [DRO plus] er angitt. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 66 NO

Lukkede øyne-reduksjon Når Scenevalg er stilt på (Mykt snapshot) mens du tar et bilde, tar kameraet automatisk to bilder etter hverandre. Kameraet vil automatisk velge, vise og ta opp bildet der øynene ikke er lukket. 1 MENU t (Lukkede øyne-reduksjon) t ønsket modus (Auto) (Av) Når Ansiktsgjenkjenning er aktiv, brukes funksjonen Lukkede øyne-reduksjon slik at bilder der motivets øyne er åpne, blir tatt opp. Benytter seg ikke av Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen. Merknader • Lukkede øyne-reduksjon fungerer ikke i disse situasjonene: – Når du bruker blitsen – Når Seriemodus er valgt – Når Ansiktsregistrering-funksjonen ikke fungerer – Når Smilutløser-funksjonen er aktivert • Noen ganger fungerer ikke Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen avhengig av situasjonen. • Når Lukkede øyne-reduksjon-funksjonen er satt til [Auto], men bare bilder der motivet har øynene lukket blir tatt opp, vises meldingen "Lukkede øyne registrert" på LCD-skjermen. Ta et nytt bilde ved behov. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 67 NO