Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Lysbildevisning med

Lysbildevisning med musikk 1 MENU t (Lysbildevisning) t [Lysbildevisning med musikk] t z på kontrollknappen Viser innstillingsskjermen. 2 Velg en ønsket innstilling. 3 [Start] t z 4 Trykk på z for å avslutte lysbildefremvisningen. Merknader • Du kan ikke spille av filmer eller panoramabilder. • Andre innstillinger enn [Bilde] lagres til de endres neste gang. Bilde Velg bildegruppen som skal vises. Alle Spiller av en lysbildefremvisning av alle stillbildene i rekkefølge. Dagens dato Spiller av en lysbildefremvisning av stillbilder med det valgte datoområdet når visningsmodusen er [Datovisning]. Mappe Spiller av en lysbildefremvisning av stillbilder med den valgte mappen når visningsmodusen er Mappevisning. Merknad • Denne innstillingen er satt til [Mappe] når internminnet brukes til å ta opp bilder. Effekter Velger avspillingshastighet og tema for lysbildefremvisninger. Enkel En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med forhåndsangitte intervaller. Avspillingsintervallet kan justeres i [Intervall] slik at du får sett godt på bildene. Nostalgisk En stemningsfull lysbildevisning som gjenskaper en filmatmosfære. Elegant En stilig lysbildevisning i middels tempo. Aktiv En rask lysbildevisning som egner seg for motiver med høy aktivitet. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Fortsett r 70 NO

Musikk Angir musikken som skal spilles under lysbildefremvisninger. Du kan velge mer enn ett musikkspor som bakgrunnsmusikk. Trykk på V på kontrollknappen for å vise lydstyrkekontrollskjermen, trykk deretter på v/V for å justere lydstyrken. Music1 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkel]. Music2 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Nostalgisk]. Music3 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Elegant]. Music4 Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktiv]. Lyd av Bruker ikke BGM. Intervall Angir skjermens skifteintervall. Innstillingen er fastsatt til [Auto] når [Enkel] ikke er valgt som [Effekter]. 1 sek. Angir visningsintervallet for bilder i en lysbildevisning av typen 3 sek. [Enkel]. 5 sek. 10 sek. Auto Intervallet er angitt slik at det passer til det valgte [Effekter]- elementet. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Gjenta Slår gjentagelse av lysbildevisning av og på. På Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe. Av Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen. Indeks zVelge bakgrunnsmusikk Du kan overføre ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet for avspilling under en lysbildevisning. Hvis du vil overføre musikk, må du installere "Music Transfer"- programvaren (inkludert) på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 110 og 111. • Du kan spille inn opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsangitte stykkene (Music1 – Music4) kan erstattes med musikk du overfører). • Maksimal lengde på hver musikkfil for avspilling på kameraet, er 5 minutter. • Hvis du ikke kan spille av musikkfilen på grunn av skader eller feilfunksjoner på filen, avslutter du [Formater musikk] (side 96) og overfører musikken igjen. 71 NO