Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

MENU/ Innstillingssøk

MENU/ Innstillingssøk Rutenettlinje Med rutenettlinjene som referanse kan du enkelt sette et element i en vannrett/loddrett posisjon. 1 Sett kameraet i opptaksmodus. 2 MENU t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Rutenettlinje] t ønsket modus t z på kontrollknappen På Av Viser rutenettlinjene. Rutenettlinjene tas ikke opp. Viser ikke rutenettlinjene. Innhold Operasjonssøk Indeks 80 NO

Skjermoppløsning Velg visningskvaliteten på LCD-skjermen for opptak. 1 Sett kameraet i opptaksmodus. 2 MENU t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Skjermoppløsning] t ønsket modus t z på kontrollknappen Standard Høy Merknader Viser et bilde i standard kvalitet for opptak. Viser et bilde i høy kvalitet for opptak. • Batteriladingen brukes opp raskere når [Skjermoppløsning] er satt til [Høy]. • I Panoramafotografering og Filmmodus er [Skjermoppløsning] satt til [Høy]. • I Enkelt opptak-modus, er [Skjermoppløsning] satt til [Standard]. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 81 NO