Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation

• Tento návod

• Tento návod obsahuje dále názvy systémů a produktů, které jsou většinou ochrannými nebo registrovanými známkami svých autorů či výrobců. Známky nebo ® se v tomto návodu však neuvádějí ve všech případech. Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory. Vytištěno na papíru,který je recyklován ze 70% nebo více pomocí inkoustu bez VOC (prchavá organická sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje. CZ 28

 • Page 1 and 2:

  4-166-509-53(1) DSC-W380/W390 GB Di

 • Page 3 and 4:

  • Be sure to charge the battery p

 • Page 5 and 6:

  [ Note: This equipment has been tes

 • Page 7 and 8:

  Table of contents Getting started R

 • Page 9 and 10:

  Notes on recording/playback • Whe

 • Page 11 and 12:

  Identifying parts I For shooting: W

 • Page 13 and 14:

  x Charging time Full charge time Ap

 • Page 15 and 16:

  x Memory cards that you can use •

 • Page 17 and 18:

  Setting the clock 1 Press the ON/OF

 • Page 19 and 20:

  Shooting movies 1 Set the mode dial

 • Page 21 and 22:

  Learning more about the camera (“

 • Page 23 and 24:

  C Display Indication Recording fold

 • Page 25 and 26:

  x Movies The table below shows the

 • Page 27 and 28:

  Specifications Camera [System] Imag

 • Page 29 and 30:

  Additional information on this prod

 • Page 31 and 32:

  • Veillez à recharger la batteri

 • Page 33 and 34:

  - Brancher l’appareil dans une pr

 • Page 35 and 36:

  Table des matières Préparation Re

 • Page 37 and 38:

  A propos des fichiers de base de do

 • Page 39 and 40:

  Identification des pièces I Pour l

 • Page 41 and 42:

  x Durée de charge Durée de charge

 • Page 43 and 44:

  x Cartes mémoire que vous pouvez u

 • Page 45 and 46:

  Réglage de l’horloge 1 2 3 4 5 A

 • Page 47 and 48:

  Enregistrement de films 1 Réglez l

 • Page 49 and 50:

  En savoir plus à propos de l’app

 • Page 51 and 52:

  Affichage Indication 0:12 Temps d

 • Page 53 and 54:

  x Films Le tableau suivant indique

 • Page 55 and 56:

  Spécifications Appareil [Système]

 • Page 57 and 58:

  • Les noms de système et de prod

 • Page 59 and 60:

  [ Caricabatterie Anche se la spia C

 • Page 61 and 62:

  Indice generale Operazioni prelimin

 • Page 63 and 64:

  Potrebbe essere necessario attender

 • Page 65 and 66:

  Identificazione delle parti A Tasto

 • Page 67 and 68:

  x Tempo di carica Tempo di carica c

 • Page 69 and 70:

  x Schede di memoria utilizzabili

 • Page 71 and 72:

  Impostazione dell’orologio 1 Prem

 • Page 73 and 74:

  Ripresa di filmati 1 2 3 Impostare

 • Page 75 and 76:

  Ulteriori informazioni sulla fotoca

 • Page 77 and 78:

  Display Indicazione Attesa Registra

 • Page 79 and 80:

  x Filmati La seguente tabella indic

 • Page 81 and 82:

  Caratteristiche tecniche Fotocamera

 • Page 83 and 84:

  Ulteriori informazioni su questo pr

 • Page 85 and 86:

  • Sustitúyala únicamente por ot

 • Page 87 and 88:

  Índice Procedimientos iniciales Co

 • Page 89 and 90:

  Acerca de los archivos de base de d

 • Page 91 and 92:

  Identificación de los componentes

 • Page 93 and 94:

  x Tiempo de carga Tiempo de carga c

 • Page 95 and 96:

  Inserción de una batería/tarjeta

 • Page 97 and 98:

  x Cuando no hay insertada ninguna t

 • Page 99 and 100:

  Toma de imágenes fijas 1 2 Ajuste

 • Page 101 and 102:

  Visualización de imágenes 1 Pulse

 • Page 103 and 104:

  Lista de los iconos visualizados en

 • Page 105 and 106:

  Número de imágenes fijas y tiempo

 • Page 107 and 108:

  Acerca de la limpieza Limpieza de l

 • Page 109 and 110:

  Dimensiones: DSC-W390: 94,3 × 56,1

 • Page 112 and 113:

  Português AVISO Para reduzir o ris

 • Page 114 and 115:

  PT 4 [ Tratamento de pilhas no fina

 • Page 116 and 117:

  PT 6 Consulte o “Manual da Cyber-

 • Page 118 and 119:

  Sobre a protecção contra sobreaqu

 • Page 120 and 121:

  Carregar a bateria recarregável 1

 • Page 122 and 123:

  z Utilizar a câmara no estrangeiro

 • Page 124 and 125:

  x Cartões de memória que pode uti

 • Page 126 and 127:

  Acertar o relógio 1 2 3 4 5 Carreg

 • Page 128 and 129:

  Filmar filmes 1 Defina o selector d

 • Page 130 and 131:

  Aprender mais sobre a câmara (“M

 • Page 132 and 133:

  C Símbolo Indicação Pasta de gra

 • Page 134 and 135:

  x Filmes A tabela de baixo indica o

 • Page 136 and 137:

  Especificações Câmara [Sistema]

 • Page 138:

  • Além disso, os nomes de produt

 • Page 141 and 142:

  [ Ladegerät Selbst wenn die Lampe

 • Page 143 and 144:

  Inhalt Vorbereitungen Nachschlagen

 • Page 145 and 146:

  Hinweis zu Datenbankdateien Wenn Si

 • Page 147 and 148:

  Lage und Funktion der Teile und Bed

 • Page 149 and 150:

  x Ladedauer Dauer für vollständig

 • Page 151 and 152:

  x Geeignete Speicherkarten • Die

 • Page 153 and 154:

  Einstellen der Uhr 1 2 3 4 5 Drück

 • Page 155 and 156:

  Aufnehmen von Filmen 1 Stellen Sie

 • Page 157 and 158:

  Weitere Informationen zur Kamera (

 • Page 159 and 160:

  Anzeige Bedeutung 0:12 Aufnahmedaue

 • Page 161 and 162:

  x Filme Die Zahlen in der Tabelle u

 • Page 163 and 164:

  Technische Daten Kamera [System] Bi

 • Page 165 and 166:

  • Außerdem sind die in dieser An

 • Page 167 and 168:

  Voor klanten in Europa [ Kennisgevi

 • Page 169 and 170:

  Inhoudsopgave Aan de slag Raadpleeg

 • Page 171 and 172:

  Opmerkingen over opnemen/weergeven

 • Page 173 and 174:

  Onderdelen en bedieningselementen A

 • Page 175 and 176:

  x Oplaadduur Volledige oplaadtijd O

 • Page 177 and 178:

  x Compatibele geheugenkaarten • D

 • Page 179 and 180:

  De klok instellen 1 2 3 4 5 Druk op

 • Page 181 and 182:

  Films opnemen 1 Zet de modusknop op

 • Page 183 and 184:

  Meer leren over de camera ("Cyber-s

 • Page 185 and 186:

  Weergave Aanduiding Standby Bewegen

 • Page 187 and 188:

  x Films Onderstaande tabel toont de

 • Page 189 and 190:

  Specificaties Camera [System] Beeld

 • Page 191 and 192:

  Extra informatie over deze camera e

 • Page 193 and 194:

  [ Ładowarka akumulatora Nawet jeś

 • Page 195 and 196: Spis treści Wprowadzenie Patrz „
 • Page 197 and 198: Informacje dotyczące plików bazy
 • Page 199 and 200: Elementy aparatu A Przycisk ON/OFF
 • Page 201 and 202: x Czas ładowania Czas pełnego ła
 • Page 203 and 204: Wkładanie akumulatora/karty pamię
 • Page 205 and 206: x Gdy karta pamięci nie jest wło
 • Page 207 and 208: Fotografowanie 1 2 Ustaw pokrętło
 • Page 209 and 210: Wyświetlanie zdjęć 1 Naciśnij p
 • Page 211 and 212: Lista ikon wyświetlanych na ekrani
 • Page 213 and 214: Liczba zdjęć i czas nagrywania fi
 • Page 215 and 216: Informacje dotyczące przenoszenia
 • Page 217 and 218: Wymiary: DSC-W390: 94,3 × 56,1 ×
 • Page 220 and 221: Česky VAROVÁNÍ Nevystavujte př
 • Page 222 and 223: CZ 4 [ Nakládání s nepotřebným
 • Page 224 and 225: CZ 6 Viz „Příručka k produktu
 • Page 226 and 227: Ochrana před přehřátím V závi
 • Page 228 and 229: Nabíjení modulu akumulátoru 1 Mo
 • Page 230 and 231: z Použití fotoaparátu v zahrani
 • Page 232 and 233: x Paměťové karty, které lze pou
 • Page 234 and 235: Nastavení hodin 1 Stiskněte tlač
 • Page 236 and 237: Nahrávání videoklipů 1 Nastavte
 • Page 238 and 239: Další funkce fotoaparátu („Př
 • Page 240 and 241: C Displej Indikace Složka pro nahr
 • Page 242 and 243: x Videoklipy Níže uvedená tabulk
 • Page 244 and 245: CZ 26 Technické údaje Fotoaparát
 • Page 248 and 249: Magyar VIGYÁZAT Tűz és áramüt
 • Page 250 and 251: [ Feleslegessé vált elektromos é
 • Page 252 and 253: A mellékelt CD-ROM-on található
 • Page 254 and 255: Megjegyzések az LCD képernyővel
 • Page 256 and 257: Az akkumulátor töltése 1 Tegye b
 • Page 258 and 259: z A fényképezőgép használata k
 • Page 260 and 261: x Használható memóriakártyák
 • Page 262 and 263: Az óra beállítása 1 Nyomja meg
 • Page 264 and 265: Mozgókép felvétele 1 Az üzemmó
 • Page 266 and 267: Még több a fényképezőgépről
 • Page 268 and 269: C Kijelzés Jelentés Felvételi ma
 • Page 270 and 271: x Videók Az alábbi táblázat a m
 • Page 272 and 273: HU 26 Műszaki adatok Fényképező
 • Page 274: • Az Adobe és a Reader az Adobe
 • Page 277 and 278: [ Nabíjačka akumulátora Aj keď
 • Page 279 and 280: Obsah Začíname Prečítajte si
 • Page 281 and 282: Informácie o snímaní a prehráva
 • Page 283 and 284: Identifikácia častí A Tlačidlo
 • Page 285 and 286: x Čas nabíjania Čas úplného na
 • Page 287 and 288: x Pamäťové karty, ktoré možno
 • Page 289 and 290: Nastavenie hodín 1 Stlačte tlači
 • Page 291 and 292: Snímanie videozáznamov 1 Nastavte
 • Page 293 and 294: Ďalšie informácie o fotoaparáte
 • Page 295 and 296: B Zobrazenie Význam z Uzamknutie A
 • Page 297 and 298:

  x Videozáznamy Tabuľka nižšie o

 • Page 299 and 300:

  Špecifikácie Fotoaparát [Systém

 • Page 301 and 302:

  • Ïalej všeobecne platí, že v

 • Page 303 and 304:

  För kunder i Europa [ Anmärkning

 • Page 305 and 306:

  Innehållsförteckning Komma igång

 • Page 307 and 308:

  Om databasfiler När du sätter i e

 • Page 309 and 310:

  Delarnas namn I För tagning: W/T-k

 • Page 311 and 312:

  x Laddningstid Fullt uppladdning Ci

 • Page 313 and 314:

  x Minneskort som går att använda

 • Page 315 and 316:

  Ställa klockan 1 Tryck på ON/OFF

 • Page 317 and 318:

  Spela in filmer 1 Ställ in lägeso

 • Page 319 and 320:

  Lär dig mer om kameran (”Bruksan

 • Page 321 and 322:

  C Visning Betydelse Inspelningsmapp

 • Page 323 and 324:

  x Filmer I tabellen visas de ungef

 • Page 325 and 326:

  Tekniska data Kamera [System] Bilde

 • Page 327 and 328:

  Ytterligare information om den här

 • Page 329 and 330:

  Euroopassa oleville asiakkaille [ I

 • Page 331 and 332:

  Sisällysluettelo Aloittaminen CD-R

 • Page 333 and 334:

  Huomautuksia kuvauksesta ja toistos

 • Page 335 and 336:

  Osat A ON/OFF (virta) -painike B Su

 • Page 337 and 338:

  x Latausaika Täyden latauksen vaat

 • Page 339 and 340:

  x Yhteensopivat muistikortit • Se

 • Page 341 and 342:

  Kellonajan asettaminen 1 Paina ON/O

 • Page 343 and 344:

  Videoiden kuvaaminen 1 Aseta tilapy

 • Page 345 and 346:

  Lisätietoja kameran ominaisuuksist

 • Page 347 and 348:

  C Näyttö Merkitys Tallennuskansio

 • Page 349 and 350:

  x Videot Alla oleva taulukko sisäl

 • Page 351 and 352:

  Tekniset tiedot Kamera [Järjestelm

 • Page 354 and 355:

  Norsk ADVARSEL! For å redusere bra

 • Page 356 and 357:

  [ Avfallsinstruksjon vedrørende op

 • Page 358 and 359:

  Se "Brukerhåndbok for Cyber-shot"

 • Page 360 and 361:

  Om beskyttelse mot overoppheting Av

 • Page 362 and 363:

  Om lading av batteripakken 1 Sett i

 • Page 364 and 365:

  Sette i batteripakken/et minnekort

 • Page 366 and 367:

  x Når det ikke er satt inn et minn

 • Page 368 and 369:

  Fotografere stillbilder 1 Still inn

 • Page 370 and 371:

  Vise bilder 1 Trykk (avspilling)- k

 • Page 372 and 373:

  Liste over ikoner som vises på skj

 • Page 374 and 375:

  Antall stillbilder og innspillbar t

 • Page 376 and 377:

  Rengjøre linsen Tørk av linsen me

 • Page 378 and 379:

  Høyttaler: Mono Exif Print: Kompat

 • Page 380 and 381:

  Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke u

 • Page 382 and 383:

  DK 4 [ Fjernelse af udtjente batter

 • Page 384 and 385:

  Der henvises til "Cyber-shot Håndb

 • Page 386 and 387:

  Om kameraets temperatur Kameraet og

 • Page 388 and 389:

  Opladning af batteriet 1 Sæt batte

 • Page 390 and 391:

  Isættelse af batteriet/hukommelses

 • Page 392 and 393:

  x Når der ikke er isat et hukommel

 • Page 394 and 395:

  Optagelse af stillbilleder 1 Indsti

 • Page 396 and 397:

  Visning af billeder 1 Tryk på knap

 • Page 398 and 399:

  Liste over ikoner på skærmen Når

 • Page 400 and 401:

  Antal stillbilleder og optagetid fo

 • Page 402 and 403:

  Om rengøring Rengøring af LCD-sk

 • Page 404 and 405:

  Højttaler: Mono Exif Print: Kompat

 • Page 406 and 407:

  Hrvatski UPOZORENJE Za smanjenje op

 • Page 408 and 409:

  [ Zbrinjavanje starih baterija (pri

 • Page 410 and 411:

  Pogledajte »Priručnik za fotoapar

 • Page 412 and 413:

  O zaštiti od pregrijavanja Ovisno

 • Page 414 and 415:

  Punjenje baterije 1 Umetnite bateri

 • Page 416 and 417:

  Umetanje baterije/memorijske kartic

 • Page 418 and 419:

  Napomena • Nikad nemojte uklanjat

 • Page 420 and 421:

  Snimanje fotografija 1 Postavite ko

 • Page 422 and 423:

  Prikaz slika 1 Pritisnite gumb (rep

 • Page 424 and 425:

  Popis ikona koje se prikazuju na za

 • Page 426 and 427:

  Broj fotografija i raspoloživo vri

 • Page 428 and 429:

  Čišćenje leće Leću obrišite m

 • Page 430 and 431:

  HR 26 Težina (uključujući NP-BN1

 • Page 432 and 433:

  Românã AVERTIZARE În vederea red

 • Page 434 and 435:

  [ Dezafectarea bateriilor uzate (ap

 • Page 436 and 437:

  Consultaţi „Manual de utilizare

 • Page 438 and 439:

  Despre temperatura aparatului foto

 • Page 440 and 441:

  Încărcarea acumulatorului 1 Intro

 • Page 442 and 443:

  z Utilizarea aparatului foto în st

 • Page 444 and 445:

  x Carduri de memorie pe care le put

 • Page 446 and 447:

  Setarea ceasului 1 Apăsaţi butonu

 • Page 448 and 449:

  Filmarea 1 Setaţi comutatorul mod

 • Page 450 and 451:

  Mai multe detalii despre aparatul f

 • Page 452 and 453:

  Afișaj 0:12 Durată înregistrare

 • Page 454 and 455:

  x Filme Tabelul de mai jos afișeaz

 • Page 456 and 457:

  RO 26 Specificaţii Aparat foto [Si

 • Page 458:

  • În plus, sistemele și denumir

 • Page 461 and 462:

  Avrupa’daki Müşteriler için [

 • Page 463 and 464:

  İçindekiler Başlarken Birlikte v

 • Page 465 and 466:

  Veritabanı dosyaları hakkında Bi

 • Page 467 and 468:

  Parçaların tanımlanması A ON/OF

 • Page 469 and 470:

  x Şarj süresi Tam şarj süresi Y

 • Page 471 and 472:

  x Kullanabileceğiniz bellek kartla

 • Page 473 and 474:

  Saati ayarlama 1 2 3 4 5 ON/OFF (G

 • Page 475 and 476:

  Film çekme 1 Mod kadranını (Film

 • Page 477 and 478:

  Fotoğraf makinesi hakkında daha f

 • Page 479 and 480:

  C Görüntü Anlamı Kayıt klasör

 • Page 481 and 482:

  x Filmler Aşağıdaki tablo yakla

 • Page 483 and 484:

  Teknik Özellikler Fotoğraf makine

 • Page 485 and 486:

  Uygunluk beyanı, üretici fırman

 • Page 488 and 489:

  Eλληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟ

 • Page 490 and 491:

  [ Εναλλακτική διαχε

 • Page 492 and 493:

  Ανατρέξτε στο "Εγχε

 • Page 494 and 495:

  • Μην ανακινείτε ή

 • Page 496 and 497:

  GR 10 Αναγνώριση εξαρ

 • Page 498 and 499:

  x Χρόνος φόρτισης Χ

 • Page 500 and 501:

  Τοποθέτηση της μπα

 • Page 502 and 503:

  Σημείωση • Μην αφα

 • Page 504 and 505:

  Λήψη φωτογραφιών 1

 • Page 506 and 507:

  Προβολή εικόνων 1 Π

 • Page 508 and 509:

  Λίστα εικονιδίων π

 • Page 510 and 511:

  Αριθμός φωτογραφιώ

 • Page 512 and 513:

  Σχετικά με τον καθα

 • Page 514 and 515:

  GR 28 Θερμοκρασία λει

 • Page 516 and 517:

  Με την παρούσα, η Sony

 • Page 518 and 519:

  s Ατυχήματα, πυρκαγ

 • Page 524:

  Printed in China