Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Opn.map wissen Hiermee

Opn.map wissen Hiermee verwijdert u een map voor het opnemen van beelden op de geheugenkaart. 1 MENU t (Instellingen) t (Geheugenkaart-tool) t [Opn.map wissen] 2 Selecteer een map met b/B op de regeltoets. 3 [OK] t z Opmerkingen • Dit item wordt niet weergegeven als het interne geheugen wordt gebruikt om beelden op te nemen. • Als u met [Opn.map wissen] de map wist die ingesteld is als opnamemap, wordt de map met het hoogste mapnummer geselecteerd als de volgende opnamemap. • U kunt alleen lege mappen wissen. Als een map beelden of bestanden bevat die niet kunnen worden afgespeeld door de camera, wis dan eerst die beelden en bestanden en verwijder vervolgens de map. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index 102 NL

Kopiëren Hiermee kunt u alle beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, kopiëren naar een geheugenkaart. 1 Plaats een geheugenkaart met voldoende resterende opslagcapaciteit in de camera. 2 MENU t (Instellingen) t (Geheugenkaart-tool) t [Kopiëren] t [OK] t z op de regeltoets Opmerkingen • Gebruik een volledig opgeladen accu. Als u probeert beeldbestanden te kopiëren terwijl de accu bijna leeg is, kan de accu helemaal leeg raken. Hierdoor kan het kopiëren mislukken en kunnen de gegevens zelfs beschadigd raken. • Beelden kunnen niet individueel worden gekopieerd. • De oorspronkelijke beelden blijven ook na het kopiëren bewaard in het interne geheugen. Als u de inhoud van het interne geheugen wilt verwijderen, verwijdert u na het kopiëren eerst de geheugenkaart en formatteert u vervolgens het interne geheugen ([Formatteren] in [Intern geheugen-tool]). • Een nieuwe map wordt aangemaakt op de geheugenkaart en alle gegevens worden ernaar gekopieerd. U kunt geen specifieke map kiezen en er beelden naar kopiëren. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index 103 NL