Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Beelden importeren naar

Beelden importeren naar een computer (Macintosh) 1 Sluit de camera eerst aan op uw Macintosh. Dubbelklik op het nieuwe pictogram op het bureaublad t [DCIM] of [MP_ROOT] t de map met de beelden die u wilt importeren. 2 Sleep de beeldbestanden naar het pictogram van de vaste schijf. De beeldbestanden worden naar de vaste schijf gekopieerd. 3 Dubbelklik op het pictogram van de vaste schijf t het gewenste beeldbestand in de map met de gekopieerde bestanden. Het beeld wordt weergegeven. De USB-verbinding annuleren Voer de procedures uit van stap 1 tot 3 hieronder voordat u: • De kabel voor de multifunctionele aansluiting loskoppelt. • Een geheugenkaart verwijderen. • Een geheugenkaart in de camera plaatsen na het kopiëren van beelden vanuit het interne geheugen. • De camera uitschakelt. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen 1 Dubbellklik op het pictogram om los te koppelen op de taakbalk. 2 Klik op (USB-apparaat voor massaopslag) t [Stoppen] 3 Controleer of het juiste apparaat wordt aangegeven in het bevestigingsvenster en klik op [OK]. Windows Vista Windows XP Pictogram voor loskoppelen Index Opmerking • Sleep eerst het pictogram van de geheugenkaart of het stationspictogram naar het pictogram "Prullenbak" als u een Macintosh gebruikt en de camera van de computer wordt losgekoppeld. 114 NL

Beelden uploaden naar een mediaservice De camera heeft een ingebouwde toepassing "PMB Portable". U kunt deze toepassing gebruiken om het volgende te doen: • Beelden eenvoudig uploaden naar een blog of andere mediaservice. • Beelden uploaden van een computer die is verbonden met het internet zelfs als u niet thuis of op kantoor bent. • Mediaservices (zoals blogs) die u vaak gebruikt eenvoudig registreren. Raadpleeg de helpfunctie van "PMB Portable" voor meer informatie over "PMB Portable". "PMB Portable" starten (Windows) Als u "PMB Portable" voor het eerst gebruikt, moet u de taal kiezen. Volg onderstaande procedure om de keuze te maken. Als de taalkeuze eenmaal is gemaakt, zijn stappen 3 tot 5 de volgende keer dat u "PMB Portable" gebruikt onnodig. 1 Breng een USB-verbinding tot stand tussen de camera en een computer. De wizard Automatisch afspelen verschijnt als u de camera en de computer verbindt. Klik op [×] om de wizard Automatisch afspelen te sluiten voor onnodige stations. • Als de gewenste wizard Automatisch afspelen niet verschijnt, klikt u op [Computer] (in Windows XP, [Deze computer]) t [PMBPORTABLE] en dubbelklikt u op "PMBP_Win.exe". 2 Klik op "PMB Portable". (In Windows XP klikt u op "PMB Portable" t [OK]) • Als [PMB Portable] niet wordt weergegeven in de wizard Automatisch afspelen, klikt u op [Computer] t [PMBPORTABLE] en dubbelklikt u vervolgens op "PMBP_Win.exe". Het scherm voor het kiezen van de taal wordt weergegeven. 3 Selecteer de gewenste taal en klik op [OK]. Het scherm voor het kiezen van de regio wordt weergegeven. 4 Selecteer de correcte [Regio] en [Land/streek] en klik vervolgens op [OK]. Het gebruikersovereenkomstscherm verschijnt. 5 Lees de overeenkomst aandachtig. Klik op [Ik ga akkoord] als u de voorwaarden van de overeenkomst aanvaardt. "PMB Portable" wordt gestart. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index 115 NL