Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Stilstaande beelden

Stilstaande beelden weergeven 1 Druk op de (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand. 2 Selecteer een beeld met de regeltoets. zBeelden bekijken die met een andere camera opgenomen zijn Deze camera maakt een databasebestand aan op de geheugenkaart en registreert elk opgenomen beeld in dat bestand voor latere weergave. Als de camera beelden detecteert die niet werden geregistreerd in het databasebestand op de geheugenkaart, wordt het registratiescherm "Niet-herkende bestanden gevonden Bestanden importeren" weergegeven. Als u niet-geregistreerde beelden wilt weergeven, selecteert u [OK] om de beelden te registreren. • Gebruik een volledig opgeladen accu voor de registratie. Als u probeert niet-geregistreerde bestanden te registreren terwijl de accu bijna leeg is, kan de accu helemaal leeg raken. Hierdoor kan het kopiëren mislukken en kunnen de gegevens zelfs beschadigd raken. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index 40 NL

Weergavezoom Speelt het vergrote beeld af. 1 Druk op de (Weergavezoom)-toets terwijl u een stilstaand beeld bekijkt. Het beeld wordt vergroot tot twee keer het vorige formaat, in het midden van het beeld. 2 Regel de positie met de regeltoets. 3 Wijzig de zoomvergrotingsfactor met de W/T (zoom)- toets. Druk op de (T)-toets om in te zoomen en op de W-toets om uit te zoomen. Druk op z om de weergavezoom te annuleren. zVergrote beelden opslaan U kunt een vergroot beeld opslaan met behulp van de trimfunctie. Druk op MENU t [Bijwerken] t [Trimmen (formaat wijz.)]. Toont het weergegeven deel van het volledige beeld Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index 41 NL