Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

zScherpstellen op

zScherpstellen op onderwerpen nabij de rand van het scherm Als er niet is scherpgesteld op het onderwerp, doet u het volgende: AFbereikzoekerframe Aanduiding voor AE/AFvergrendeling 1Stel de opname opnieuw zodanig samen dat het onderwerp zich in het midden van de AFbereikzoeker bevindt en druk de sluiterknop half in om op het onderwerp scherp te stellen (AFvergrendeling). 2Wanneer de aanduiding voor AE/AFvergrendeling ophoudt met knipperen en blijft branden, keert u terug naar het samengestelde beeld en drukt u de sluiterknop volledig in. • Zolang u de sluiterknop niet volledig indrukt, kunt u de procedure zo vaak als nodig opnieuw uitvoeren. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index 60 NL

Lichtmeetfunctie Hiermee kunt u de lichtmeetfunctie selecteren die bepaalt welk gedeelte van het onderwerp wordt gemeten voor de berekening van de belichting. Inhoud 1 MENU t (Lichtmeetfunctie) t gewenste functie (Multi) (Midden) (Punt) Hiermee wordt het beeld opgedeeld in meerdere gedeelten en wordt op elk gedeelte een lichtmeting uitgevoerd. De camera berekent een uitgebalanceerde belichting (Lichtmeting met meerdere patronen). Hiermee wordt het midden van het beeld gebruikt voor de lichtmeting en wordt de belichting berekend aan de hand van de helderheid van dat gedeelte van het onderwerp (Lichtmeting met nadruk op het midden). Hiermee wordt slechts een gedeelte van het onderwerp gebruikt voor de lichtmeting (Puntlichtmeting). Deze functie is handig wanneer het onderwerp tegenlicht heeft of wanneer er een sterk contrast is tussen het onderwerp en de achtergrond. Dradenkruis van de puntlichtmeting Plaats dit op het onderwerp Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Opmerkingen • In de functie Bewegende beelden kan [Punt] niet worden geselecteerd. • Als de Lichtmeetfunctie op iets anders dan [Multi] is ingesteld, dan kunt u de functie Gezichtsherkenning niet gebruiken. • De Lichtmeetfunctie wordt vergrendeld op [Multi] in de volgende situaties: – Bij Slim automatisch instellen – In de functie eenvoudig opnemen – Als de lach-sluiterfunctie actief is – Als de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen] Index 61 NL