Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Néerlandais

Muziek Hiermee bepaalt u

Muziek Hiermee bepaalt u welke muziek moet worden afgespeeld tijdens diavoorstellingen. U kunt meer dan een nummer als achtergrondmuziek kiezen. Druk op V op de regeltoets om het scherm voor volumeregeling weer te geven en druk vervolgens op v/V om het volume te regelen. Music1 De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling [Simpel]. Music2 De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling [Nostalgisch]. Music3 De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling [Stijlvol]. Music4 De standaardinstelling voor een diavoorstelling met de instelling [Actief]. Geen geluid Gebruik BGM niet. Interval Hiermee bepaalt u het interval waarmee van scherm overgeschakeld wordt. De instelling is vastgesteld op [Autom.] wanneer [Simpel] niet is geselecteerd bij [Effecten]. 1 sec Stelt het weergave-interval van beelden voor een diavoorstelling 3 sec met de instelling [Simpel] in. 5 sec 10 sec Autom. Het interval is ingesteld zodat dit geschikt is voor het geselecteerde [Effecten]-item. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index Herhalen Hiermee schakelt u het herhalen van de diavoorstelling in of uit. Aan De weergave van de beelden wordt continu herhaald. Uit Nadat alle beelden zijn weergegeven, wordt de diavoorstelling beëindigd. zAchtergrondmuziek selecteren U kunt een gewenst muziekbestand van uw CD's of MP3-bestanden overbrengen naar een camera om af te spelen tijdens een diavoorstelling. Installeer de software voor "Music Transfer" (bijgeleverd) op uw computer om muziek over te brengen. Zie pagina 111 en 112 voor meer informatie. • U kunt maximaal vier muziekstukken op de camera opnemen (de vier vooraf ingestelde liedjes (Music1 - Music4) kunnen worden vervangen door de muziek die u overbrengt). • De maximale lengte van elk muziekbestand voor weergave op de camera is 5 minuten. • Als u geen muziekbestand kunt afspelen omdat het bestand beschadigd is of niet goed werkt, voer dan [Format. muz.] (pagina 97) uit en breng de muziek opnieuw over. 72 NL

Weergavefunctie Hiermee kunt u het weergaveformaat selecteren voor beelden. 1 Druk op de (weergave)-toets om over te schakelen naar de weergavestand. 2 MENU t (Weergavefunctie) t gewenste functie t z op de regeltoets (Datumweergave) (Mapweergave (stilstaand)) (Mapweergave (bewegend)) Opmerkingen • Wanneer u het interne geheugen gebruikt, is de weergavefunctie ingesteld op Mapweergave en worden stilstaande en bewegende beelden afgespeeld uit dezelfde map. • Weergave per gebeurtenis is niet beschikbaar op deze camera. De kalender weergeven Hiermee geeft u beelden weer volgens datum. Geeft alleen stilstaande beelden weer. Geeft alleen bewegende beelden weer. 1 MENU t (Weergavefunctie) t [Datumweergave] t z op de regeltoets 2 Druk herhaaldelijk op de (Index)-toets tot de Kalender wordt weergegeven. Gebruik de regeltoets om / te selecteren en selecteer vervolgens de maand die u wilt weergeven. Selecteer de datum en druk op z om de beelden van de geselecteerde datum in de indexfunctie weer te geven. Inhoud Zoeken op bediening Zoeken op MENU/ instellingen Index zBeelden bekijken die met een andere camera opgenomen zijn Deze camera maakt een databasebestand aan op de geheugenkaart en registreert elk opgenomen beeld in dat bestand voor latere weergave. Als de camera beelden detecteert die niet werden geregistreerd in het databasebestand op de geheugenkaart, wordt het registratiescherm "Niet-herkende bestanden gevonden Bestanden importeren" weergegeven. Als u niet-geregistreerde beelden wilt weergeven, selecteert u [OK] om de beelden te registreren. • Gebruik een volledig opgeladen accu voor de registratie. Als u probeert niet-geregistreerde bestanden te registreren terwijl de accu bijna leeg is, kan de accu helemaal leeg raken. Hierdoor kan het kopiëren mislukken en kunnen de gegevens zelfs beschadigd raken. 73 NL