Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Prom. mape za sn.

Prom. mape za sn. Mijenja mapu na memorijskoj kartici koja se trenutno koristi za snimanje slika. 1 MENU t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) t [Prom. mape za sn.] 2 Odaberite mapu pomoću b/B na kontrolnom gumbu. 3 [U redu] t z Napomene • Ova se stavka ne prikazuje kada se za spremanje slika koristi interna memorija. • Sljedeća se mapa ne može odabrati kao mapa za snimanje. – mapa »100« – Mapa s brojem koji je ili »sssMSDCF« ili »sssMNV01«. • Snimljene slike ne možete prebacivati u druge mape. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 100 HR

Izbr. mapu za snim. Briše mapu za snimanje slika na memorijskoj kartici. 1 MENU t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) t [Izbr. mapu za snim.] 2 Odaberite mapu pomoću b/B na kontrolnom gumbu. 3 [U redu] t z Napomene • Ova se stavka ne prikazuje kada se za spremanje slika koristi interna memorija. • Ako izbrišete mapu postavljenu kao mapu za snimanje pomoću [Izbr. mapu za snim.], mapa koja ima najveći broj mape odabire se kao sljedeća mapa za snimanje. • Možete izbrisati samo prazne mape. Ako mapa sadrži slike ili datoteke koje se ne mogu reproducirati na fotoaparatu, prvo izbrišite te slike i datoteke, a zatim izbrišite mapu. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 101 HR