Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Kopiranje Kopira sve

Kopiranje Kopira sve slike u internoj memoriji na memorijsku karticu. 1 U fotoaparat umetnite memorijsku karticu s dovoljnim slobodnim kapacitetom. 2 MENU t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) t [Kopiranje] t [U redu] t z na kontrolnom gumbu Napomene • Koristite potpuno napunjenu bateriju. Ako slikovne datoteke pokušate kopirati uz korištenje skoro prazne baterije, baterija se može istrošiti i dovesti do neuspješnog kopiranja i mogućeg oštećenja podataka. • Slike nije moguće kopirati pojedinačno. • Originalne slike ostaju u internoj memoriji čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja interne memorije, nakon kopiranja izvadite memorijsku karticu, a zatim fomatirajte internu memoriju ([Format] u [Alat interne memorije]). • Na memorijskoj kartici se stvara nova mapa i svi se podaci kopiraju u nju. Ne možete odabrati mapu za kopiranje slika. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 102 HR

Broj datoteke Odabire metodu za dodjelu brojeva datoteka slikama. 1 MENU t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) ili (Alat interne memorije) t [Broj datoteke] t željeni način rada t z na kontrolnom gumbu Serija Vrati izvorno Datotekama dodjeljuje brojeve u nizu, čak i ako su mapa za snimanje ili memorijska kartica promijenjene. (Kada nova memorijska kartica sadrži datoteku s brojem višim od zadnjeg dodijeljenog broja, dodjeljuje se broj za jedan veći od najvećeg.) Svaki put kad se mapa promijeni, kreće se od 0001. (Kada mapa za snimanje sadrži datoteku, dodjeljuje se broj za jedan veći od najvećeg broja.) Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 103 HR