Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Prikaz slika na

Prikaz slika na televizoru Slike možete prikazati na televizoru spajanjem fotoaparata na TV uređaj. Veza može biti različita, ovisno o vrsti televizora na koji se fotoaparat spaja. Pogledajte također upute za korištenje isporučene s televizorom. Prikaz slika spajanjem fotoaparata na televizor pomoću isporučenog kabela za višestruki priključak 1 Isključite i fotoaparat i televizor. 2 Spojite fotoaparat na televizor pomoću kabela za višestruki priključak (isporučeno). 1 U audio/video ulazne priključke (reprodukcija) gumb Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kabel za višestruki priključak 2 U višestruki priključak 3 Uključite televizor i postavite ulaz. 4 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste uključili fotoaparat. Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na televizoru. Odaberite željenu sliku pomoću kontrolnog gumba. Kazalo Napomene • Pri korištenju fotoaparata u inozemstvu, možda ćete trebati podesiti izlaz video signala tako da odgovara TV sustavu (stranica 92). • Slika koja se snima neće biti prikazana na televizoru kada se film snima dok je fotoaparat spojen na televizor. • Kada je izlaz na TV, jednostavni prikaz nije valjan. 106 HR

Pregled slika spajanjem fotoaparata na HD TV Sliku snimljenu na fotoaparatu možete prikazati spajanjem fotoaparata na HD (High Definition) TV pomoću adapterskog kabela za HD izlaz (prodaje se zasebno). Koristite Type3-kompatibilan adapterski kabel za HD izlaz (prodaje se zasebno). 1 Isključite i fotoaparat i televizor. 2 Priključite pretvarač na adapterski kabel za HD izlaz (prodaje se zasebno) i spojite fotoaparat s HD (High Definition) televizorom odgovarajućim kabelom. Sadržaj Pretraživanje operacija Zeleno/plavo/crveno Koristite -kompatibilan adapterski kabel za HD izlaz (prodaje se zasebno). COMPONENT VIDEO IN AUDIO 1 U audio/video ulazne priključke Bijelo/crveno Pretvarač* (reprodukcija) gumb 2 U višestruki priključak *Pretvarač je isporučen s adapterskim kabelom za HD izlaz koji podržava Type3 (prodaje se zasebno). 3 Uključite televizor i postavite ulaz. 4 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste uključili fotoaparat. Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na televizoru. Odaberite željenu sliku pomoću kontrolnog gumba. MENU/postavke pretraživanje Kazalo Napomene • Postavite [COMPONENT] na [HD(1080i)] (stranica 91). • Slike snimljene u veličini [VGA] ne mogu se reproducirati u HD formatu. • Pri snimanju filmova kada je fotoaparat spojen na televizor pomoću adapterskog kabela za HD izlaz (prodaje se zasebno), slika koja se snima nije prikazana na televizoru. • Pri korištenju fotoaparata u inozemstvu, možda ćete trebati podesiti izlaz video signala tako da odgovara TV sustavu (stranica 92). • Kada je izlaz na TV, jednostavni prikaz nije valjan. Nastavlja se r 107 HR