Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Ispis Pogledajte

Ispis Pogledajte »PictBridge kompatibilan pisač« zajedno sa sljedećim stavkama. Nije moguće ispisati sliku. •Pogledajte upute za korištenje pisača. Slike se ispisuju s oba kraja odrezana. •Ovisno o pisaču, rubovi slike mogu biti odrezani. Osobito kada ispisujete sliku snimljenu s veličinom slike od [16:9], bočni rub slike može biti odrezan. •Pri ispisu slika na pisaču, otkažite postavke obrezivanja ili uklanjanja okvira. Konzultirajte proizvođača pisača i provjerite pruža li pisač ove funkcije ili ne. • Kada slike predate na ispis u digitalnom studiju, pitajte mogu li ispisati slike bez odrezivanja rubova. Nije moguće ispisati slike s datumom. • Pomoću »PMB« slike možete ispisati s datumom (stranica 110). •Fotoaparat nema značajku za stavljanje datuma na slike. Međutim, s obzirom da slike snimljene fotoaparatom uključuju informacije o datumu snimanja, slike možete ispisati s datumom ako pisač ili softver može prepoznati informacije Exif. Za kompatibilnost s Exif informacijama, konzultirajte proizvođača pisača ili softvera. •Ako koristite uslugu foto ispisa, zatražite dodavanje datuma na slike. PictBridge kompatibilan pisač Veza se ne može uspostaviti. •Fotoaparat ne možete izravno spojiti na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Konzultirajte proizvođača pisača i provjerite podržava li pisač PictBridge ili ne. •Provjerite je li pisač uključen i može li se spojiti na fotoaparat. • Postavite [USB povezivanje] na [PictBridge] (stranica 93). •Ponovo odspojite i spojite kabel za višestruki priključak. Ako se na pisaču javlja poruka o greški, pogledajte upute za korištenje isporučene s pisačem. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo Slike se ne ispisuju. •Provjerite jesu li fotoaparat i pisač ispravno povezani pomoću kabela za višestruki priključak. • Uključite pisač. Za detalje, pogledajte upute za korištenje isporučene s pisačem. •Ako tijekom ispisa odaberete [Izlaz], slike se možda neće ispisati. Ponovo odspojite i spojite kabel za višestruki priključak. Ako i dalje ne možete ispisati slike, odspojite kabel za višestruki priključak, isključite i uključite pisač te zatim ponovo spojite kabel za višestruki priključak. • Filmove nije moguće ispisati. •Slike snimljene drugim fotoaparatima ili slike izmijenjene na računalu možda se neće moći ispisati. •Panoramske slike možda se neće ispisati, ovisno o pisaču, ili će se ispisati u odrezanim slikama. Ispis je otkazan. •Potvrdite da ste odspojili kabel za višestruki priključak prije nego što oznaka spajanje) ne nestane. (PictBridge 124 HR

Nije moguće umetnuti datum ili ispisati slike u prikazu indeksa. •Pisač ne pruža ove funkcije. Konzultirajte proizvođača pisača i provjerite pruža li pisač ove funkcije ili ne. •Datum se ne može umetnuti u prikazu indeksa ovisno i pisaču. Konzultirajte proizvođača pisača. »---- -- --« se ispisuje na dijelu slike gdje je umetnut datum. •Slika nema podataka o snimanju pa se datum ne može umetnuti. Postavite [Datum] na [Isključeno] i ponovo ispišite sliku (stranica 116). Slika se ne može ispisati s odabranom veličinom. •Kada koristite papir različite veličine nakon spajanja pisača na fotoaparat, odspojite i ponovo spojite kabel za višestruki priključak. •Postavka ispisa na fotoaparatu različita je od one na pisaču. Promijenite postavku na fotoaparatu (stranica 116) ili na pisaču. •Konzultirajte proizvođača pisača da vidite može li pisač osigurati željenu veličinu. Fotoaparat ne radi nakon otkazivanja ispisa. • Pričekajte trenutak jer pisač izvršava otkazivanje. To može potrajati određeno vrijeme, ovisno o pisaču. Drugo Leća se zamagli. • Kondenzirala se vlaga. Isključite fotoaparat i ostavite ga otprilike sat vremena prije upotrebe. Fotoaparat se isključi s dijelom leće isturenim vani. •Baterija je prazna. Zamijenite je napunjenom baterijom i ponovo uključite fotoaparat. •Nemojte pokušavati na silu pomaknuti leću koja se više ne kreće. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo Fotoaparat se zagrije kada ga koristite duže vrijeme. •To nije kvar. Kada uključite fotoaparat pojavljuje se zaslon za postavljanje sata. • Ponovo postavite datum i vrijeme (stranica 105). •Interna punjiva rezervna baterija je ispražnjena. Umetnite napunjenu bateriju i ostavite aparat isključen na 24 sata ili više. Datum ili vrijeme su neispravni. •Postavka područja postavljena je na krivu lokaciju. Postavku promijenite pomoću MENU t (Postavke) t [Postavke sata] t [Postavka područja]. 125 HR