Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Pretraživanje operacija

Pretraživanje operacija Upotreba prekidača načina rada (samo DSC-W350/W350D/W360) Postavlja prekidač za odabir načina rada na željenu funkciju. Sadržaj Prekidač načina MENU gumb Fotografija Omogućava snimanje fotografija (stranice 22, 27, 30). MENU t [Način snimanja] t željeni način rada. (Panoramsko snimanje) Omogućuje vam snimanje panoramske slike nakon kompozicije slika (stranica 28). (Film) Omogućuje vam snimanje filmova (stranica 32). MENU/postavke pretraživanje Kazalo 20 HR

Korištenje interne memorije Fotoaparat ima približno 45 MB interne memorije. Ovu memoriju nije moguće izvaditi. Kada u fotoaparat nije umetnuta memorijska kartica, slike možete snimati u internu memoriju. B B Interna memorija Kada je memorijska kartica umetnuta [Snimanje]: Slike se snimaju na memorijsku karticu. [Reprodukcija]: Slike se prikazuju s memorijske kartice. [Izbornik, postavke itd.]: Na slikama na memorijskoj kartici možete izvoditi razne funkcije. Kada nije umetnuta memorijska kartica [Snimanje]: Slike se snimaju u internu memoriju. [Reprodukcija]: Prikazuju se slike pohranjene u internu memoriju. [Izbornik, postavke itd.]: Na slikama u internoj memoriji možete vršiti razne funkcije. O slikovnim podacima pohranjenima u internoj memoriji Preporučujemo da napravite sigurnosne kopije podataka bez greške pomoću jedne od sljedećih metoda. Za kopiranje (izradu sigurnosne kopije) podataka na čvrstom disku računala Provedite postupak na stranici 112 bez umetnute memorijske kartice u fotoaparat. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo Za kopiranje (izradu sigurnosne kopije) podataka na memorijsku karticu Pripremite memorijsku karticu s dovoljnim slobodnim kapacitetom, a zatim provedite postupak pojašnjen u odjeljku [Kopiranje] (stranica 102). Napomene • Slikovne podatke s memorijske kartice ne možete prenositi u internu memoriju. • Uspostavljanjem USB veze između fotoaparata i računala pomoću kabela za višestruku upotrebu, podatke pohranjene u internu memoriju možete prenijeti na računalo. Međutim, podatke s računala ne možete prenijeti u internu memoriju. 21 HR