Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

MENU/postavke

MENU/postavke pretraživanje zSavjeti za sprječavanje zamućenosti Ako vam se tijekom držanja fotoaparata pomaknu ruke ili tijelo, dolazi do »trešnje fotoaparata«. Trešnja fotoaparata često se dešava pri uvjetima sa slabim svjetlom ili sporom ekspozicijom, kao što je slučaj kod načina rada (Portret u sumrak) ili (Sumrak). U tom slučaju pri snimanju pazite na sljedeće stvari. • Snimajte samookidačem s odgodom od 2 sekunde i fotoaparat stabilizirajte tako da nakon pritiska okidača ruke držite čvrsto uz tijelo. • Koristite stativ ili fotoaparat stavite na ravnu površinu, kako bi bio stabilan. Sadržaj Pretraživanje operacija Kazalo 38 HR

Prikaz fotografija 1 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste prešli u način rada reprodukcije. 2 Odaberite sliku kontrolnim gumbom. zPrikaz slika snimljenih drugim fotoaparatom Ovaj fotoaparat stvara podatkovnu datoteku na memorijskoj kartici i u njoj registrira svaku snimku za kasniju reprodukciju. Ako fotoaparat otkrije sliku koja nije registrirana u podatkovnoj datoteci na memorijskoj kartici, pojavit će se zaslon za registraciju »Pronađene su neprepoznatljiv. datotek. Uvezite datoteke«. Ako želite vidjeti slike koje nisu registrirane, odaberite [OK] da biste ih registrirali. • Za registraciju koristite potpuno napunjenu bateriju. Ako pokušate registrirati neregistrirane datoteke uz korištenje skoro prazne baterije, baterija se može istrošiti i dovesti do neuspješnog kopiranja i mogućeg oštećenja podataka. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 39 HR