Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Zum pri reprodukciji

Zum pri reprodukciji Reproducira povećanu sliku. 1 Pritisnite gumb (Zum pri reprodukciji) tijekom reprodukcije fotografija. Slika je uvećana dvaput, u središtu slike. 2 Kontrolnim gumbom podesite poziciju. 3 Vrijednost zuma mijenjate gumbima W/T (zum). Pritisnite gumb (T) za uvećanje, a stranu W za smanjivanje. Pritisnite z za otkazivanje zuma pri reprodukciji. Prikazuje područje prikaza cijele slike Sadržaj Pretraživanje operacija zZa spremanje povećanih slika Povećanu sliku možete spremiti pomoću funkcije obrezivanja. Pritisnite MENU t [Retuširanje] t [Promjena veličin. (Rezanje)]. MENU/postavke pretraživanje Kazalo 40 HR

Indeks slika Prikazuje više slika istovremeno. 1 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste prešli u način rada reprodukcije. 2 Pritisnite gumb (Indeks) za prikaz zaslona s indeksom slika. Pritisnite gumb još jednom za prikaz zaslona indeksa s više slika. Pritisnite gumb još jednom za prikaz slika s kalendarom pri reprodukciji u [Prikaz datuma]. 3 Za povratak na zaslon s jednom slikom, odaberite sliku kontrolnim gumbom i pritisnite z. Napomena • Ako izaberete način jednostavnog prikaza dok slike pregledavate u načinu indeksa, on će se prebaciti na način pojedinačne slike. U načinu jednostavnog prikaza slike se ne mogu pregledavati u načinu indeksa. zPrikaz slika željenog datuma/mape Kontrolnim gumbom odaberite lijevu bočnu traku i zatim odaberite željeni datum/mapu pomoću v/V. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo zPrikaz slika s kalendarom Kada je [Način prikaza] postavljen na [Prikaz datuma] pritisnite gumb (Indeks) za prikaz slika s kalendarom, dok indeks prikazuje više slika. • Da biste odabrali mjesec koji želite prikazati, kontrolnim gumbom odaberite / , a zatim željeni mjesec. • Da biste u načinu indeksa prikazali slike odabranog datuma, kontrolnim gumbom odaberite datum pa pritisnite z. • Za izlaz iz kalendara kontrolnim gumbom odaberite , pa pritisnite z. 41 HR