Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Brisanje Omogućuje vam

Brisanje Omogućuje vam da neželjene slike odaberete za brisanje. Slike možete brisati i gumbom MENU (stranica 74). 1 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste prešli u način rada reprodukcije. 2 (Brisanje) gumb t željeni način t z na kontrolnom gumbu Sve u rasponu datuma Sve u ovoj mapi Višestruke slike Ova slika Izlaz Briše sve slike u rasponu datuma, odabranu mapu odjednom. Pritisnite [U redu] t z nakon koraka 2. Omogućuje vam odabir i brisanje više slika. Nakon koraka 2 napravite sljedeće. 1Odaberite sliku pritiskom na z. Ove korake ponovite sve dok ne izbrišete sve slike koje želite. Da biste maknuli znak , još jednom odaberite sliku znakom . 2MENU t [U redu] t z Briše trenutno prikazanu sliku u načinu rada s jednom slikom. Poništava brisanje. Napomene • U načinu jednostavnog prikaza možete brisati samo trenutno prikazanu sliku. • Kada se za snimanje slika koristi interna memorija, način prikaza postavljen je na [Prikaz mape]. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo zPri odabiru slika možete se prebacivati između načina indeksa i pojedinačne slike Pritisnite gumb (T) gumba W/T (zum) u načinu indeksa da biste se vratili na način pojedinačne slike, pa pritisnite gumb (Indeks) (W) u načinu pojedinačne slike da biste se vratili na način indeksa. • Također možete prelaziti između prikaza indeksa i pojedinačne slike u načinima [Zaštita], [DPOF] ili [Ispis]. 42 HR

Prikaz filmova 1 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste prešli u način rada reprodukcije. 2 Odaberite film kontrolnim gumbom. 3 Pritisnite z. Reprodukcija filma počinje. Kontrolni gumb z B b V Značajka reprodukcije Reprodukcija/Pauza Premotavanje unaprijed Premotavanje unatrag Prikazuje zaslon za kontrolu glasnoće. • Glasnoću podesite pomoću v/V na kontrolnom gumbu, pa pritisnite z. Napomena • Možda nećete moći reproducirati neke od slika snimljenih drugim fotoaparatima. zO zaslonu prikaza filma Sliku koju želite prikazati odaberite pomoću b/B na kontrolnom gumbu i pritisnite z. Pojavljuje se traka reprodukcije, možete provjeriti položaj reprodukcije filma. Na zaslonu prikaza filma pojavljuju se , ili . Prikazana ikona ovisi o veličini i kvaliteti slike. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo Traka reprodukcije 43 HR