Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Način jednostavni (samo

Način jednostavni (samo za DSC-W350/W350D/W360) Kada gledate fotografije, povećava se veličina teksta i pokazatelji postaju lakše vidljivi (Jednostavni prikaz). 1 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste postavili način rada reprodukcije. 2 MENU t (Način jednostavni) t [U redu] t z na kontrolnom gumbu Napomene • Baterija se brže troši jer se osvijetljenost zaslona automatski povećava. • Način snimanja također se mijenja na [Način jednostavni]. zO načinu jednostavnog prikaza U jednostavnom načinu dostupna je jedino funkcija brisanja. (Brisanje) gumb Možete izbrisati trenutno prikazanu sliku. Odaberite [U redu] t z. MENU gumb Trenutno prikazanu sliku možete izbrisati sa [1 slika], a sve slike u odabranom rasponu datuma ili internoj memoriji (ako je to odabrano) možete izbrisati sa [Sve slike]. Izaberite [Izlazak iz nač. jedn. snim.] t [U redu] za izlazak iz jednostavnog načina. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo • [Način prikaza] postavljen je na [Prikaz datuma] kada se koristi memorijska kartica. 68 HR

Dijaprojekcija Slike se automatski reproduciraju u slijedu. 1 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste prešli u način rada reprodukcije. 2 MENU t (Dijaprojekcija) t željena dijaprojekcija t z na kontrolnom gumbu (Kontinuirana reprodukcija) (Dijaprojekcija s glazbom) Kontinuirana reprodukcija Reproducira sve slike u slijedu. Reproducira fotografije uz efekte i glazbu. 1 Odaberite željenu sliku za reprodukciju pomoću kontrolnog gumba. 2 MENU t (Dijaprojekcija) t [Kontinuirana reprodukcija] t z Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kontrolni gumb z v V b B Značajka reprodukcije Pauza Postavlja postavke prikaza. Prikazuje zaslon za kontrolu glasnoće. • Glasnoću podesite pomoću v/V na kontrolnom gumbu, pa pritisnite z. Premotava sliku unatrag Premotava sliku unaprijed Kazalo zPrikaz panoramskih slika tijekom neprekidne reprodukcije Čitava panoramska slika prikazuje se tri sekunde. Panoramsku sliku možete pomicati pritiskom na z. Ponovno pritisnite z dok pomičete sliku, zaslon se vraća na čitavu panoramsku sliku. 69 HR