Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Dijaprojekcija s glazbom

Dijaprojekcija s glazbom 1 MENU t (Dijaprojekcija) t [Dijaprojekcija s glazbom] t z na kontrolnom gumbu Prikazuje zaslon postavki. 2 Odaberite željenu postavku. 3 [Početak] t z 4 Pritisnite z za kraj dijaprojekcije. Napomene • Ne možete reproducirati filmove niti panoramske slike. • Sve postavke osim [Slika] pohranjene su do sljedeće promjene. Slika Odabire skupinu slika za prikaz. Sve Prikazuje dijaprojekciju svih fotografija u nizu. Ovaj datum Prikazuje dijaprojekciju fotografija s trenutno odabranim rasponom datuma kada je način prikaza [Prikaz datuma]. Mapa Prikazuje dijaprojekciju fotografija u trenutno odabranoj mapi kada je za način prikaza odabran prikaz mape. Napomena • Postavka je fiksirana na [Mapa] kada se za spremanje slika koristi interna memorija. Efekti Odabire brzinu reprodukcije i ugođaj za dijaprojekcije. Jednostavno Jednostavna dijaprojekcija koja mijenja fotografije u zadanom intervalu. Interval reprodukcije može se podesiti u [Interval] i možete uistinu uživati u svojim slikama. Nostalgično Ugođajna dijaprojekcija koja reproducira atmosferu filmske scene. Elegantno Otmjena dijaprojekcija koja se odvija u umjerenom tempu. Aktivno Dijaprojekcija visokog tempa prikladna za aktivne scene. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo Nastavlja se r 70 HR

Glazba Određuje glazbu koja svira tijekom dijaprojekcija. Možete odabrati više vrsta pozadinske glazbe. Pritisnite V na kontrolnom gumbu da biste prikazali zaslon za kontrolu glasnoće, zatim pritisnite v/V za podešavanje glasnoće. Music1 Zadana vrijednost za [Jednostavno] dijaprojekciju. Music2 Zadana vrijednost za [Nostalgično] dijaprojekciju. Music3 Zadana vrijednost za [Elegantno] dijaprojekciju. Music4 Zadana vrijednost za [Aktivno] dijaprojekciju. Isključi zvuk Ne koristi pozadinsku glazbu. Interval Postavlja interval promjene zaslona. Postavka je fiksirana na [Autom.] kada [Jednostavno] nije odabrano kao [Efekti]. 1 sekunda Postavlja interval prikaza slika za [Jednostavno] 3 sekunde dijaprojekciju. 5 sekundi 10 sekundi Autom. Interval je postavljen tako da odgovara odabranoj stavci [Efekti]. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Ponavljanje Uključuje ili isključuje ponavljanje dijaprojekcije. Uključeno Reproducira slike u neprestanoj petlji. Isključeno Nakon što su prikazane sve slike, dijaprojekcija se završava. Kazalo zOdabir pozadinske glazbe Željenu glazbenu datoteku možete na fotoaparat prebaciti s CD-a ili MP3 datoteka i zatim odrediti da svira uz dijaprojekciju. Za prijenos glazbe, na računalo instalirajte softver »Music Transfer« (isporučen). Za detalje pogledajte stranice 110 i 111. • Na fotoaparat možete spremiti najviše četiri glazbene datoteke (četiri zadane datoteke (Music1 – Music4) mogu se zamijeniti vašima). • Maksimalna duljina trajanja svake glazbene datoteke za sviranje glazbe na fotoaparatu je oko 5 minuta. • Ako glazbena datoteka ne svira zbog oštećenja ili drugih problema s datotekom, pokrenite [Formatiranje glazbe] (stranica 96) i ponovo prenesite glazbu. 71 HR