Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija pomoću koje možete označiti slike na memorijskoj kartici koje kasnije želite ispisati. Oznaka (Narudžba za ispis) prikazuje se za registrirane slike. 1 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste prešli u način rada reprodukcije. 2 MENU t t željeni način rada na t z kontrolnom gumbu (Ova slika) (Višestruke slike) Napomene • Oznaka • Oznaku Naručuje ispis trenutno prikazane sliku u načinu rada s jednom slikom. Možete više slika odabrati za ispis. Nakon koraka 2 napravite sljedeće. 1Odaberite sliku pritiskom na z. Ove korake ponavljajte sve dok ne ispišete sve slike koje želite. Da biste maknuli znak , odaberite sliku sa znakom . 2MENU t [U redu] t z (Narudžba za ispis) ne može se dodati filmovima ili slikama u internoj memoriji. (Narudžba za ispis) možete dodati najviše 999 slika. zUklanjanje oznake DPOF Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo Odaberite sliku za uklanjanje DPOF registracije, a zatim pritisnite z na kontrolnom gumbu, na isti način kao i kod stavljanja oznake . Oznaka nestaje i registracija DPOF se uklanja. 76 HR

Rotacija Rotira fotografiju. Koristite ovo za prikaz slike horizontalne orijentacije u vertikalnoj orijentaciji. Sadržaj 1 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste prešli u način rada reprodukcije. 2 MENU t (Rotacija) t z na kontrolnom gumbu 3 Sliku rotirajte pomoću [ / ] t b/B 4 [U redu] t z Napomene • Ne možete rotirati filmove ili zaštićene fotografije. • Možda nećete moći rotirati slike snimljene drugim fotoaparatima. • Kod prikaza slika na računalu, informacije o rotaciji slike možda se neće vidjeti, ovisno o softveru. Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 77 HR