Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Odabir mape Kada je na

Odabir mape Kada je na memorijskoj kartici stvoreno više mapa, ovime se odabire mapa koja sadrži sliku koju želite reproducirati. 1 Pritisnite gumb (Reprodukcija) kako biste prešli u način rada reprodukcije. 2 MENU t (Način prikaza) t [Prikaz mape (Fotografije)] ili [Prikaz mape (Videozapis)] t z na kontrolnom gumbu 3 MENU t (Odabir mape) t z 4 Mapu odaberite pomoću b/B 5 [U redu] t z Napomena • Ova se stavka ne prikazuje kada se za spremanje slika koristi interna memorija. zPrikaz slika iz više mapa Kada je kreirano više mapa, na prvoj i zadnjoj slici u mapi pojavljuju se sljedeći pokazatelji. : Prelazi na prethodnu mapu : Prelazi na sljedeću mapu : Prelazi na prethodnu ili sljedeću mapu Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 78 HR

AF osvjetljivač AF osvjetljivač osigurava svjetlo za lakše izoštravanje objekta u tamnom okruženju. AF osvjetljivač emitira crveno svjetlo te tako fotoaparatu omogućuje lakše izoštravanje kada je okidač dopola pritisnut, dok se izoštravanje ne zaključa. U tom se trenutku pojavi pokazatelj . 1 Fotoaparat postavite u način snimanja. 2 MENU t (Postavke) t (Postavke snimanja) t [AF osvjetljivač] t željeni način rada t z na kontrolnom gumbu Autom. Isključeno Koristi AF osvjetljivač. Ne koristi AF osvjetljivač. Napomene • Izoštravanje se postiže dok god AF osvjetljivač doseže objekt, bez obzira što svjetlo ne doseže središte objekta. • AF osvjetljivač ne možete koristiti kada: – Koristite način rada Panoramsko snimanje – (Krajolik), (Sumrak), (Kućni ljubimci) ili (Vatromet) (samo DSC-W380/W390) način rada je odabran u prepoznavanju scena. – Samookidač postavljen je na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.]. • Kada koristite AF osvjetljivač, uobičajeni okvir traženja raspona AF je onemogućen te se novi okvir traženja raspona AF prikazuje s isprekidanom crtom. AF radi s prioritetom na objektima koji se nalaze pri sredini okvira. • AF osvjetljivač emitira jarko svijetlo. Iako nema opasnosti za zdravlje, nemojte gledati izravno u izvor AF osvjetljivača iz blizine. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 79 HR