Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

MENU/postavke

MENU/postavke pretraživanje Videoizlaz Postavlja izlaz video signala prema sustavu TV boja spojene video opreme. Sustavi TV boja razlikuju se ovisno o zemlji i regiji. Za prikaz slika na TV zaslonu, provjerite sustav TV boja vaše zemlje ili regije (stranica 108). 1 MENU t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Videoizlaz] t željeni način rada t z na kontrolnom gumbu NTSC PAL Postavlja signal videoizlaza na način rada NTSC (npr. za SAD i Japan). Postavlja signal videoizlaza na način rada PAL (npr. za Europu i Kinu). Sadržaj Pretraživanje operacija Kazalo 92 HR

USB povezivanje Odabire USB način rada pri spajanju fotoaparata na računalo ili pisač koji podržava PictBridge, pomoću kabela za višestruki priključak. 1 MENU t (Postavke) t (Glavne postavke) t [USB povezivanje] t željeni način rada t z na kontrolnom gumbu Autom. PictBridge PTP/MTP Mass Storage Fotoaparat automatski prepoznaje i postavlja komunikaciju s računalom ili pisačem koji podržava PictBridge. Fotoaparat spaja s pisačem koji podržava PictBridge. Kada fotoaparat spojite na računalo, pojavljuje se čarobnjak za automatsko pokretanje te se fotografije u mapi za snimanje na fotoaparatu prenose na računalo. (s operativnim sustavima Windows 7/Vista/XP, Mac OS X) Uspostavlja vezu Mass Storage između fotoaparata i računala ili drugog USB uređaja. Napomene • Ako fotoaparat ne možete spojiti na pisač koji podržava PictBridge s postavkom [Autom.], odaberite [PictBridge]. • Ako fotoaparat ne možete spojiti na računalo ili USB uređaj s postavkom [Autom.], odaberite [Mass Storage]. • Kada je [USB povezivanje] postavljen na [PTP/MTP], na računalo ne možete prenositi filmove. Za izvoz filmova na računalo, postavite [USB povezivanje] na [Autom.] ili [Mass Storage]. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 93 HR