Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Guide pratique Croate

MENU/postavke

MENU/postavke pretraživanje Format Formatira memorijsku karticu ili internu memoriju. Kada s ovim fotoaparatom po prvi puta koristite memorijsku karticu, preporučuje se da prije snimanja karticu formatirate ovim fotoaparatom kako bi postojano radila. Uzmite u obzir da formatiranje trajno briše sve podatke s memorijske kartice i oni se više ne mogu vratiti. Važne podatke spremite na računalo, itd. 1 MENU t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) ili (Alat interne memorije) t [Format] t [U redu] t z na kontrolnom gumbu Napomena • Pazite jer formatiranje trajno briše sve podatke, uključujući čak i zaštićene slike. Sadržaj Pretraživanje operacija Kazalo 98 HR

Stvar. mape za sn. Stvara mapu na memorijskoj kartici za snimanje slika. Slike se snimaju u novu mapu sve dok ne stvorite još jednu mapu ili odaberete drugu mapu za snimanje. 1 MENU t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) t [Stvar. mape za sn.] t [U redu] t z na kontrolnom gumbu Napomene • Ova se stavka ne prikazuje kada se za spremanje slika koristi interna memorija. • Kada u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je već korištena s drugom opremom i snimite slike, nova se mapa stvara automatski. • U jednoj mapi može se pohraniti do 4.000 slika. Kada se kapacitet mape dosegne, automatski se stvara nova mapa. zO mapama Nakon stvaranja nove mape, možete promijeniti odredišnu mapu za pohranjivanje (stranica 100) i odabrati mapu za prikaz slika (stranica 78). Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/postavke pretraživanje Kazalo 99 HR